Otvorená samospráva: Prihláste sa za člena komisie

Zaujímate sa o samosprávu? Máte skúsenosti s agendou niektorej z komisií miestneho zastupiteľstva? Máte čas zúčastňovať sa ich rokovaní? Pošlite prihlášku a možno to budete práve vy, kto svojimi skúsenosťami prispeje k ich pôsobeniu.

■ Komisia finančná, majetková, podnikateľských činností a informatizácie

■ Komisia školstva, kultúry a športu

■ Komisia územného plánovania a životného prostredia

■ Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

■ Komisia sociálnych služieb

■ Komisia dopravy

■ Dotačná komisia

Presné podmienky pre záujemcov, požadované dokumenty ako aj informácie o tom, na akú adresu majú byť prihlášky do jednotlivých komisií doručené, nájdete na webe mestskej časti v sekcii aktuality: www.ruzinov.sk

Termín: 28. február 2023

 

Vydanie: Február 2023