Otvorenie informačnej kancelárie pre obete trestných činov

V priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Bratislava sa 30. mája 2019 uskutočnilo oficiálne otvorenie informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Zúčastnili sa ho riaditelia a zástupcovia z Policajného zboru SR v rámci kraja, externí odborníci z oblasti práva, mediácie, psychológie a sociálneho poradenstva, taktiež prednosta okresného úradu Maroš Karšňák, pričom pozvanie prijal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Prezentáciu k národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“ zabezpečil Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. Otvorenie tohto Kontaktného bodu nečakane obohatil klient – senior, ktorý sa zamestnancom Kontaktného bodu verejne poďakoval za ich pomoc, ktorú poskytli jeho bratovi (71. r.) ako obeti domáceho násilia. Vďaka ich aktívnemu prístupu bol uchránený od ďalšieho týrania a dnes už má zabezpečenú odbornú pomoc v zdravotnom zariadení.

V klientskom centre sú obetiam trestných činov pripravení poskytnúť bezplatne pomoc a usmernenie experti z oblasti práva, sociálneho poradenstva a psychológie.

Článok vznikol na základe spolupráce s Ministerstvom vnútra SR.

 

Vydanie: Júl - August 2019