Oznam pre občanov

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

MÚ Bratislava Ružinov oznamuje, že jesenné upratovanie sa uskutoční v dňoch 13.10.2018 – 20.10.2018 – 27.10.2018 opätovne formou triedeného zberu objemného odpadu- v zberových  dvoroch pre každú obytnú časť zvlášť

 

J E S E N N É   U P R A T O V A N I E   2018

 

dňa 13.10.2018 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY

- parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39

ŠTRKOVEC

- Komárnická– roh Herlianska ul. – parkovisko

TRNÁVKA

- Banšelova ul. –parkovisko pri Autobazáre

 

dňa 20.10.2018 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ

- parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko

POŠEŇ

- parkovisko pred nákupným centrom Kocka

TRÁVNIKY

- parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul.

 

dňa 27.10.2018 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV

- garážové parkovisko ul. Priekopy

RUŽOVÁ DOLINA  

- parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29

NIVY

- roh Kvačalova-Koceľova

- Košická-Oravská-Trenčianska

 

Vydanie: Október 2018