OZNAMY

Darujte krv

Ružinovská vianočná kvapka krvi pokračuje 2. decembra v poradí už 8. ročníkom. 0d 8:00 do 12:00 môžu záujemcovia v priestoroch OC Retro darovať krv a podľa informácií Národnej transfúznej služby tak každý rok urobí 80 až 100 Ružinovčanov, ale aj obyvateľov okolitých mestských častí.

 

Školenie: Seniori a moderné technológie

Počítače a mobilné telefóny už dávno nie sú výsadou len mladých, ale denno-denne ich používajú všetky vekové kategórie. Seniori z našej mestskej časti, ktorí chcú získať viac skúseností pri ich používaní, sa až do 6. novembra môžu na miestnom úrade prihlásiť na workshopy, ktoré pre nich organizuje Lenovo v spolupráci s mestskou časťou v nasledujúcich termínoch vždy od 9:00 do 11:30, 11., 12. a 13. novembra.

Výlety pre seniorov

Ružinov organizuje pre dôchodcov pravidelné výlety. Spolu s prihláškou záujemca predloží doklad o výške dôchodku a základe toho zaplatí účastnícky poplatok.

■ dôchodok do 365 eur –1 euro
■ 365,01 až 565 eur – 5 eur
■ nad 565,01 eur – 10 eur
(prehľad akcií je uvedený na strane 2)

 

 

Vydanie: November 2019