Oznamy

Okrsková volebná komisia

MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017, aby sa prihlásili do 5. 10. 2017 osobne na miestnom úrade, Mierová 21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 48 284 338/48 284 318. Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Stretnutie so starostom Ružinova

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove

3. OKTÓBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Medzilaborecká 11

 

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

4. 10. 2017 16:30 - 17:30

Ing. Vladimír Sloboda

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Trnávka

 

11. 10. 2017 16:30 - 17:30

Ing. Anna Reinerová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Nivy

 

18. 10. 2017 16:30 - 17:30

Mgr. Jozef Matúšek

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Starý Ružinov

 

25. 10. 2017 16:30 - 17:30

Mgr. Attila Horváth

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Ružová dolina

 

Vydanie: Október 2017