Oznamy

PRÍSPEVOK PRE PRVÁKOV

Rodičia prváčikov môžu po nástupe svojich detí požiadať o príspevok 40 eur na nákup školských pomôcok. Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Príspevok si bude možné vyzdvihnúť v pokladni miestneho úradu alebo ho žiadateľovi úrad zašle priamo na účet. Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova. Tlačivo nájdete na webovej stránke www.ruzinov.sk.

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Podozrenia z korupcie

pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)

 

Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti

podnety@ruzinov.sk

 

Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus

mestská polícia – 159

 

Vydanie: Júl - August 2021