Oznamy

PRIESTOR NA PRENÁJOM

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže nehnuteľnosť – nebytový priestor (197 m2 ) na prízemí v objekte Banšelova č. 4 v Bratislave. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú v prípade ich schválenia miestnym zastupiteľstvom zverejnené na webovej stránke www.ruzinov.sk. V prípade záujmu o poskytnutie podkladov, príp. akýchkoľvek informácií, kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú (tel. číslo 02/48 28 44 56 alebo e-mail michaela.malinova@ruzinov.sk).

REGULOVANÉ PARKOVANIE

Registrácia rezidentov v súvislosti so zavádzaním zón regulovaného parkovania pokračuje. Po lokalite 500 bytov a Starý Ružinov – východ prichádza na rad aj oblasť Starý Ružinov – západ. Zoznam ulíc. ako aj príslušný formulár elektronickej žiadosti a podrobné informácie o dokumentoch, ktoré treba k žiadosti doložiť, nájdete zverejnené na www.ruzinov.sk. 

VOĽNÉ MIESTA V JASLIACH

Potrebujete nastúpiť do práce a nemá sa vám kto postarať o dieťa? V našich detských jasliach máme ešte stále 11 voľných miest pre detičky od 18 mesiacov. Všetky informácie vrátane žiadosti nájdete na www.ruzinov.sk.

DENNÉ CENTRÁ

Po dlhých mesiacoch fungovania s pandémiou, prichádza pomaly zmena. Denné centrá DC na Ružinovskej 28, časť Pošeň, DC na Páričkovej ulici č. 17, časť Nivy; DC Na úvrati č. 52, časť Trnávka, DC na Kaštielskej č. 30, časť Prievoz, DC na Zimnej č. 1, časť Ostredky sú opäť otvorené. 

 

Vydanie: Október 2021