Oznamy

VÝZVA PRE OBČANOV

Košaté stromy a iné porasty na pozemkoch súkromných majiteľov spôsobujú problémy aj spoločnostiam, ktoré zabezpečujú dodávky energií. Dodávatelia energií preto majiteľov a užívateľov žiadajú, aby sa postarali o odstránenie a okliesnenie takýchto stromov najneskôr do 31. januára 2022. V opačnom prípade budú musieť vstúpiť na tieto pozemky

OPRAVA

V čísle 11/2021 na s. 17 sme pri mene poslankyne P. Kurhajcovej uviedli odpoveď iného poslanca. Správny text mal znieť: „ÁNO – Prvoradý je verejný záujem a ochrana zdravia spoločnosti. Rozhodnúť však musia odborníci, nie poslanci.“ Redakcia sa ospravedlňuje za chybu a nepríjemnosti, ktoré mohla spôsobiť.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk

Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)

Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk

Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk

 

Vydanie: December 21 - Január 22