Pakovacie zóny musia odrážať potreby obyvateľov

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa JUDr. MICHAELA BIHÁRYOVÁ.

Čo rozhodlo o vašom vstupe do aktívnej komunálnej politiky?

Som presvedčená, že ak chceme žiť v krajine, ktorá funguje lepšie, musíme preto niečo urobiť a nielen čakať na niekoho, kto nás „zachráni“. A na začiatku je práve komunálna politika, lebo jej dôsledky vnímame najintenzívnejšie. Či už je to odhrabaný sneh, pokosená tráva, výtlky na ceste alebo, a to je téma, ktorej sa už dlho venujem ja sama, vraky na našich uliciach. Samozrejme, je toho omnoho viac. V minulom volebnom období som pôsobila ako občan-neposlanec v legislatívnej komisii a vďaka tomu som sa bližšie oboznámila s prácou poslancov, chodom zastupiteľstva a miestneho úradu.

Čo konkrétne vám na fungovaní Ružinova najviac prekážalo?

Často som písala podnety na miestny úrad alebo na odkaz pre starostu a nedostala som žiadnu odpoveď. Pritom často išlo o jednoduché veci, ale aj tie som musela niekoľkokrát urgovať, prípadne požiadať o informáciu ako sa s mojím podnetom postupuje. Žiaľ, nebolo to tak len na miestnom úrade, rovnaké skúsenosti mám s magistrátom, ale aj tunajším okresným úradom. Okrem toho výsledná odpoveď ma veľakrát neuspokojila. Kľúčové je podľa mňa hľadať riešenia ako by to išlo. Za posledné mesiace ale pozorujem aj zmenu v komunikácií miestneho úradu, podnety sa riešia promptnejšie, prípadne, ak nastanú prekážky, snažia sa ich riešiť.

Ako sa za ten prvý polrok napĺňajú predstavy, s ktorými ste do toho išli?

Niektoré veci idú ľahšie a iné ťažšie. Keď sa na mňa obráti obyvateľ s nejakou požiadavkou, snažím sa ju riešiť v spolupráci s kompetentnými čo najrýchlejšie. Nie všetko ale ide rýchlo. Napríklad vyznačenie prechodu pre chodcov sa z pohľadu nezainteresovaného človeka môže zdať banalitou, ale nie je to tak. Takýto proces trvá aj rok, mnohokrát sa môže obyvateľom zdať, že sa nič s jeho podnetom nerobí, ale nie je to ani zďaleka pravda.

V rámci zastupiteľstva ste členkou dvoch ,,právnických" komisií, ale ste aj v komisii dopravy. Na čo sa chcete zamerať v tejto problematike?

Komisia dopravy sa venuje viacerým okruhom, ťažko vybrať dôležitejší, alebo menej dôležitý. Určite je potrebné riešiť stav cestných komunikácií a chodníkov. Veľkou témou je aj parkovacia politika. Osobne sa chcem zamerať najmä na vysporiadanie ciest a chodníkov, ktoré neboli zaradené do siete miestnych komunikácií (tých je žiaľ v Ružinove veľmi veľa). Obdobným problémom sú aj cesty a parkoviská na pozemkoch súkromných vlastníkov. V tomto prípade existuje aj niekoľko rozsudkov súdov, ktoré sú ale často protichodné.

Venovali ste sa dokumentovaniu nepojazdných aut, ktoré blokujú parkovacie miesta. Je takýchto aut v Ružinove veľa?

Odstaveným vozidlám sa venujem doteraz. Podnety, ktoré posielajú občania, riešim so zodpovednými zamestnancami úradu. Žiaľ, aj tu vidíme zdĺhavosť niektorých procesov. Napríklad ak vozidlo má EČV, ale neplatnú technickú a emisnú kontrolu, nahlasuje sa na okresný úrad. Ten vyzve majiteľa na doplnenie kontrol v stanovenom čase. Ak tak neurobí, začne sa proces vyraďovania z evidencie. Často sa sám majiteľ spamätá a vozidlo sám vyradí z evidencie a odstráni, ale keď sa tak nestane, proces na okresnom úrade môže trvať aj dva roky a vrak zaberá parkovacie miesto.

Čo hovoríte na aktuálny návrh parkovacej politiky?

Problém parkovania trápi väčšinu obyvateľov Ružinova. Či už ide o prenajaté byty, kde mnohokrát majitelia prenajímajú izby jednotlivcom, a tu môžu pripadať na jeden byt aj 4 autá, problémom sú aj dodávky, ktoré zjavne obyvatelia majú ako služobné vozidlo a odparkujú ich vo vnútroblokoch, problémom sú aj autá návštevníkov nemocnice, prípadne administratívnych komplexov v okolí.

Parkovacia politika nie je len o parkovaní, ale má za cieľ aj obmedziť dopravu osobných automobilov, čo ale musí ísť ruka v ruke so zlepšovaním hromadnej dopravy a nemenej dôležité je budovanie záchytných parkovísk. Obrovským legislatívnym problémom je aj to, že ani predkladaná novela stavebného zákona neukladá developerom podmienku k bytu predávať aj parkovacie miesta. Nielen v Ružinove, sa stretávame s tým, že po kolaudácii nového bytového domu sa v okolí rozšíri počet odparkovaných vozidiel a pritom vyhradené miesta postavené developerom sú prázdne.

V minulosti bolo najväčšou výhradou to, že celomestský návrh dostatočne nereflektuje špecifiká Ružinova, ktorými sú vnútrobloky. Zmenilo sa to?

Parkovacia politika je dôležitá, Ružinovčania ju chcú, treba ale s ľuďmi o nej komunikovať. Zatiaľ tento problém doriešený nie je a možno bude potrebná aj legislatívna zmena zákona. To ale nie je dôvod na to, aby sme odsúvali riešenie takého problému, akým je parkovanie. Dá sa riešiť aj viac vecí naraz.

Mali by mať Ružinovčania rovnaké práva v celom Ružinove, alebo iba vo svojej zóne a vo zvyšných platiť?

Vytvorenie zón musí odrážať potreby jej obyvateľov. To je kľúčové.

Milan Stanislav

 

Vydanie: Jún 2019