Pamiatka na Andreja Hlinku

Spomienka na slovenského kňaza, národovca a politika Andreja Hlinku sa už niekoľko rokov koná v ružinovskom parku, ktorý nesie jeho meno. Aj tentoraz sa tak 16. augusta pri buste Andreja Hlinku zišli predstavitelia samosprávy, politického života, Spoločnosti Andreja Hlinku, Matice slovenskej, ale aj verejnosť, aby si pripomenuli sedemdesiate deviate výročie úmrtia tejto významnej osobnosti.

Park Andreja Hlinku sa počas posledných prebudil k životu, k čomu prispela jeho rekonštrukcia. V parku sa konajú rôzne spoločenské a kultúrne podujatia a často sa v ňom prechádzajú mamičky s deťmi, ale aj celé rodiny. V polovici augusta sa v parku každoročne stretajú nielen Ružinovčania, ale i obyvatelia iných mestských častí či miest, a položením vencov k soche Andreja Hlinku si pripomínajú deň výročia jeho smrti. „Andrej Hlinka bol kňazom, národovcom a politikom. Počas svojho života bol pre svoje okolie a nasledovníkov inšpiráciou svojimi skutkami i tým, čo hlásal. Na základe tohto jeho prínosu by som si želal, aby sme nestrácali vieru v Boha, ľudskosť a v pozitívne hodnoty. Vážme si svoj národ a jeho slobodu, ktorú nebolo ľahké získať a narábajme s ňou rozumne. Starajme sa o našu krajinu tak, aby sme na ňu mohli byť hrdí,” uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Prípravu pietneho aktu si zobrali pod svoje krídla Ružinov a Spoločnosť Andreja Hlinku, slávnostnú atmosféru dotvoril svojím vystúpením spevácky zbor Cantus. „Vieme, aké veľké je posolstvo, ktoré nám zanechal Andrej Hlinka a mne sa na ňom veľmi páči to, že to bol realistický politik. Myslím si, že táto časť Andreja Hlinku, jeho celoživotný boj za slobodu, to je to najdôležitejšie. Sloboda, ktorá nepadá z neba, ale musíme si ju zaslúžiť,“ doplnil riaditeľ Domu Matice slovenskej Jozef Bača. Spomienky na Andreja Hlinku sa zúčastnil aj ružomberský poslanec za Černovú Patrik Habo, ktorý všetkých pozval na 110. celonárodnú spomienku, ktorú pripravujú v Ružomberku pri príležitosti černovskej tragédie v októbri tohto roku. „Vyspelé národy vedia rozoznať kľúčové postavy svojich dejín. Tých, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj, ktorí sa pričinili o dobro, o práva a dôstojné postavenie medzi inými národmi. My, Slováci, v tom zdá sa, ešte nemáme celkom jasno. Je však stále dosť tých, ktorí vedia, čo Andrej Hlinka pre národ urobil, čo znamená a chceme jeho odkaz niesť ďalej,” uzavrel Pavol Stano, predseda Spoločnosti Andreja Hlinku.

Stanislav Šenc, foto:autor

 

Vydanie: September 2017