Panelák, v ktorom sa žije dobre

Nie všetky panelákové bytové domy v Bratislave žijú v anonymite svojich obyvateľov. Jednou z výnimiek je takýto dom na Azalkovej ulici 4 na sídlisku Trávniky v mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Jeho obyvatelia sa do svojich vtedy družstevných bytov nasťahovali práve pred päťdesiatimi rokmi. Od júna 1968 celých 16 rokov žili tak, ako vo väčšine bratislavských panelákov. Nikto nemal záujem sa o dom starať, pracovať vo výbore domovej samosprávy či byť jeho predsedom. Napokon pár jednotlivcov vytvorilo neoficiálny výbor domovej samosprávy, ktorý sa staral najmä o poriadok v predpísaných platbách. Dom patril pod Stavebné bytové družstvo na Strojníckej ulici a inicitívy sa na jeseň roku 1984 chytil vedúci jeho obvodového strediska číslo 1 na Rezedovej 10 pán Ivan Kormúth. Koncom októbra zvolal schôdzu obyvateľov domu /z tridsiatich dvoch prišlo dvadsaťšesť/, ktorá zvolila trojčlenný výbor domovej samosprávy a za predsedu pána Pavla Šinku. Ten je odvtedy vo funkcii – dnes ako zástupca vlastníkov bytov – už 34 rokov. Spočiatku nový výbor a predsedu čakala ťažká robota. Na dome sa nezamykali vchodové dvere a potuloval sa po ňom všelikto, nemal kto vymeniť žiarovky v spoločných priestoroch, obyvatelia sa navzájom nepoznali. Výbor sa začal venovať týmto problémom. Ďalším dôležitým krokom bolo, že sa dali svojpomocne do poriadku zanedbané pivničné priestory a vytvorila sa spoločenská miestnosť. V nej sa uskutočňovali nielen schôdze, ale postupne aj stretnutia pri oslavách príchodu nového roku, MDŽ či MDD. Obyvatelia domu sa na nich radi zúčastňovali a nachádzali cestu k sebe.

Ďalšou peknou príležitosťou na stretávanie sa stali aj jubileá spoločného bývania. Prvý raz to bolo v spoločenskej miestnosti v roku 1988 pri dvadsiatom výročí. Potom každých päť rokov, až prišiel 22. jún 2018. Znamenal už polstoročné jubileum spoločného bývania. Dnes z tridsaťdva bytov stále žijú v presnej polovici pôvodní obyvatelia, v ďalších piatich bytoch rodinní príslušníci pôvodných obyvateľov. V jedenástich bytoch sú noví obyvatelia.

Na milom stretnutí pri päťdesiatom výročí sa zúčastnila dvadsiatka obyvateľov. Spomínali na začiatky, pozerali staré fotografie, preberali spoločné zážitky za tie desaťročia spoločného bývania. Nálada bola výborná a všetci si zaželali veľa zdravia do ďalších rokov aj okrúhlych výročí. A Pavol Šinka, ktorý zastupuje vlastníkov bytov domu na Azalkovej 4, mohol právom konštatovať, že je hrdý na to, že aj v paneláku môžu spolu žiť obyvatelia, ktorí udržujú dobré susedské a priateľské vzťahy, vedia sa rešpektovať a navzájom si pomáhať.

Za obyvateľov bytového domu na Azalkovej ulici číslo 4 Miloš Nemeček

 

Fotogaléria: 
Vydanie: December 2018