Parkovanie v Bratislave: Nové zóny a koniec parkovania na chodníkoch

Pravidlá celomestskej parkovacej politiky už budú platiť aj v ďalších častiach Ružinova – od konca letných prázdnin medzi regulované zóny pribudne Klingerova kolónia a finišujú aj prípravy spustenia zóny Štrkovec. Vodiči áut sa už však musia pripraviť aj na október, kedy začne platiť tzv. chodníková novela.

Po spustení regulovanej zóny parkovania RU 1 Nivy mestská časť pripravuje v tomto roku reguláciu časti zóny RU 2 – Prístav a časti zóny RU 3 – Ružinov stred. Parkovanie v regulovaných zónach je zvýhodnené pre rezidentov (t.j. obyvateľov danej lokality) a parkovať je možné už len na vyznačených miestach.

Klingerova kolónia

V priebehu letných mesiacov bola vyznačená a spustená časť zóny RU 2 – Prístav, konkrétne časť so zástavbou prevažne rodinných domov Klingerova kolónia. Časová regulácia v tejto zóne je v pracovné dni od 08:00 do 24:00, v tejto časti bola situácia s parkovaním dlhodobo komplikovanejšia z dôvodu blízkosti polyfunkčných a administratívnych objektov v lokalite Mlynských nív.

Zóna Štrkovec

Druhou pripravovanou zónou v tomto roku je zóna RU 3 – Ružinov stred, konkrétne časť Štrkovec. Táto zóna bude vo výsledku tvorená sídliskami Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň, časová regulácia bude v pracovné dni od 12:00 do 24:00. Projekt organizácie dopravy bol počas mesiaca jún participovaný s verejnosťou, po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok bol projekt predložený na vyjadrenie Krajskému dopravnému inšpektorátu a jeho platnosť určená Hlavným mestom SR Bratislava.

Aktuálne prebieha realizácia dopravného značenia, preto prosíme všetkých vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť. Samotné spustenie zóny je naplánované koncom mesiaca október. O presnom termíne spustenia a možnosti zakúpiť si parkovaciu kartu budú obyvatelia zóny informovaní vopred prostredníctvom parkovacích novín doručených do schránok. Ďalšou pripravovanou časťou zóny RU 3 – Ružinov stred, ktorej spustenie plánujeme na budúci rok je sídlisko Trávniky, pre ktoré aktuálne pripravujeme projekt organizácie dopravy.

 

PRIPRAVUJEME

O niekoľko týždňov vznikne v DK Ružinov klientské centrum PAAS, ktoré bude k dispozícii obyvateľom zóny RU 3. O presnom termíne otvorenia budeme informovať v nasledujúcom čísle Ružinovského Echa.

 

1. OKTÓBER: KONIEC PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH

Od októbra čakajú vodičov na Slovensku zmeny pri parkovaní. Do platnosti vstupuje novela cestného zákona, ktorá zavedie celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Povolené bude len parkovanie na označených miestach. Výnimka, ktorá umožňovala odstaviť auto na chodníku, ak ostalo aspoň 1,5 metra už platiť nebude. Pri parkovaní na chodníku hrozí vodičom od 1. októbra 2023 pokuta v rozmedzí od 50 eur do 100 eur.

Aká je situácia v Ružinove? V niektorých prípadoch, ak je dostatočná šírka vozovky, tak sa parkovanie presunulo priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch bolo riešením aj kompletné zrušenie chodníka, ktorý sa využije na parkovanie, ak na druhej strane cesty existuje adekvátna náhrada – iný dostatočne široký a vyhovujúci chodník.

DÔLEŽITÉ! Ak od 1. 10. 2023 na chodníkoch nebude vyznačené parkovacie miesto (čiarami alebo dopravnou značkou), parkovať sa na ňom nesmie. Pravidlo platí aj počas víkendov, sviatkov, návštev v reštauráciách a aj vtedy, ak v okolí vodič nenájde voľné parkovacie miesto.

 

Vydanie: September 2023