Parkovanie v Bratislave potrebuje férové pravidlá

Snaha zaparkovať v okolí vlastného bytu je v niektorých častiach Ružinova prakticky nemožná už niekoľko rokov. Jednou z najkritickejších oblastí sú Nivy, najmä oblasť 500 bytov, ktorá je v tesnom susedstve viacerých komplexov administratívnych budov. Lepšie to však nie je ani inde.

Autá so značkami z celého Slovenska, ktoré stoja pri domoch bez pohnutia celé dni alebo dokonca aj týždne. Stovky áut zamestnancov biznis centier, ktorí prichádzajú denno-denne do práce a namiesto parkovania v garážach alebo používania MHD stoja na každom kúsku voľnej plochy a bez problémov zaparkujú aj vo vnútroblokoch.

Situácia vo viacerých častiach Ružinova je kritická a napríklad obyvatelia zóny 500 bytov už celé roky žiadajú o zavedenie rezidenčného parkovania. S pribúdajúcou výstavbou, ktorá často nezohľadňuje dopravu zamestnancov do práce, a pri stavebnom zákone, ktorý ani pri nových stavbách nedáva podmienku, že minimálne v husto obývaných oblastiach musí byť parkovacie miesto nedeliteľnou súčasťou bytu, sa bez zavedenia parkovacej politiky bude situácia len zhoršovať.

Hlavné body návrhu – budú doň ešte zapracované pripomienky mestských častí a občanov

 • obyvateľ parkuje na rezidentskú kartu vo svojej zóne (zvýhodnení sú len obyvatelia zóny, ktorí v nej majú trvalé bydlisko)
 • rezident musí mať k vozidlu právny vzťah (vlastník vozidla, firemné auto na súkromné účely, na vlastnú živnosť alebo firmu, nájomná zmluva)
 • na 1 byt sa budú vydávať maximálne 3 rezidentské karty (sumy sú na rok)
 • 1. auto – 39 eur (parkovanie vo vlastnej zóne, 100 hodín parkovania ročne v zóne pre návštevy) + 10 eur (2 hodiny parkovania denne v inej zóne)
 • 2. auto – 150 eur (parkovanie vo vlastnej zóne)
 • 3. auto – 500 eur (parkovanie vo vlastnej zóne)
 • auto vo vlastnej garáži – 10 eur (150 hodín ročne pre návštevy, 2 hodiny denne parkovania mimo vlastnej zóny)
 • spoplatnené nebude celé mesto a stále (regulované budú tie zóny a v tých časoch, kedy v nich pretrváva problém s parkovaním)

Čo žiada Ružinov?

 • 2 roky prechodné obdobie na vyhradené parkovania – povolenia vydané pred zavedením parkovacej politiky by neboli predčasne zrušené
 • možnosť využívať kartu rezident – garáž 2 hodiny denne aj vo vlastnej zóne
 • vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom (napr. niektoré vnútrobloky a pod.)
 • dobudovať parkovacie kapacity tam, kde by boli k termínu zavedenia parkovacej politiky nedostatočné (napr. parkovacie domy)

Parkovacia politika má zaistiť, aby rezidenti dokázali po návrate z práce zaparkovať v okolí svojho bytu. Obmedzenie parkovania mimo tejto zóny však vyžaduje posilnenie MHD a vybudovanie záchytných parkovísk. V súvislosti s tým magistrát oznámil, že do roku 2021 výrazne podporí dostupnosť verejnej dopravy. Vznikne 22 kilometrov nových bus pruhov a 39 križovatiek s prednosťou pre MHD – aby autobusy a trolejbusy nestáli v zápchach, dopravný podnik zavedie 80 nových kĺbových autobusov a pribudne aj 8 expresných liniek MHD a 4 expresné regionálne linky BID.

Fakty o autách v Bratislave

počet áut registrovaných v Bratislave stúpol zo 165.075 v roku 2004 na 312.793 v prvej polovici roku 2019

36% domácností nemalo v roku 2015 žiadne auto, 47% má jedno auto, 15% má dve autá, 2% má 3 a viac áut a 80% áut parkuje na verejnom priestranstve (zdroj: Územný generel dopravy 2015, MV SR)

Foto: Milan Stanislav

Ako sa parkuje inde?

Viedeň: V centrálnych častiach Viedne je zavedené krátkodobé platené parkovanie. Rezidenti môžu parkovať v rámci svojej zóny bez časového obmedzenia.

Praha: Modré zóny sú určené len na parkovanie pre rezidentov s dlhodobou parkovacou kartou, oranžová a zelená zóna na krátkodobé platené parkovanie návštevníkov (oranžová zóna – max. 2 hodiny, zelená - max. 6 hodín).

 

Vydanie: Jún 2019