Petičiari z Jégého sa stretli s investorom Residence Tower

V polovici júna sa investor a obyvatelia, ktorí podpísali petíciu proti 32 podlažnému objektu Residence Tower, stretli na pôde ružinovského miestneho úradu. Ľudia najmä z Jégého aleje vedľa svojho domu stavbu nechcú.

Šéf firmy Residence Roman Ruhig obyvateľov informoval o vývoji celého projektu, ktorý by mal stáť na Jégého medzi Henkelom a Saleziánmi. Stavebné povolenie na pôvodne 17-podlažný objekt má od roku 2006, o rok neskôr ho získal na 32 podlaží. Stavbu začal prekládkou horúcovodu, vysokého napätia, búracími prácami a prípravou územia. Obyvatelia sa na stretnutí, ktoré zorganizovala mestská časť Ružinov, zaujímali o dopravné riešenie, organizáciu dopravy počas výstavby, ako je vyriešené parkovanie. Proti stavbe argumentovali veľkým zahustením územia, zhoršením dopravnej situácie, znížením hodnoty ich bytov. Za najväčší problém považujú to, že Residence Tower nezohľadňuje súčasný stav lokality, potreby trhu a samotných obyvateľov a nevhodnosťou jej umiestnenia. „Na našom území bude trojprúdová komunikácia,“ informoval o napojení na Jégého ulicu okolo Henkelu Roman Ruhig. „Veď sa tam nevojde ani dvojprúdová,“ oponoval mu jeden z prítomných obyvateľov. „Ja vám neupieram vlastníctvo, len urobte projekt, ktorý sa bude páčiť aj iným, nielen vám. To, čo tam chcete postaviť, je hrozné. Toto nie je New York,“ vyjadrila sa ďalšia z obyvateliek, ktorá podpísala petíciu. „Aký kompromis ste ochotný ponúknuť?,“ zaznelo z úst ďalšej Ružinovčanky „Môže si to verejná správa kúpiť za náklady, nie so ziskom. Som ochotný debatovať o zmene projektu,“ vyjadril sa Ruhig. Ten zároveň informoval, že financovanie stavby má zabezpečené len čiastočne a stavba je náročná na realizáciu kvôli podložiu založiť do hĺbky piatich podzemných podlaží. Zároveň má povolených len 299 parkovacích miest v podzemí, keďže druhá etapa garážového domu sa zatiaľ javí nerealizovateľná. Vežiak na Jégého má aktuálne predĺžený termín dokončenia stavby do roku 2017. Keďže účastníci konania sa voči tomu odvolali, celý spis bude ďalej posudzovať Okresný úrad Bratislava. „Zvoláme ďalšie stretnutie k tejto téme,“ ukončil stretnutie ružinovský starosta Dušan Pekár (KDH).

Miroslava Plesníková

Vydanie: Júl - August 2015