Plánované projekty: Nová škola na Trnávke

V Ružinove už čoskoro môže vyrásť tretia nová škola – po Ostredkovej a Medzilaboreckej by sa už v lete mohli začať práce na rozšírení základnej školy na Vrútockej. Po viac ako polstoročí sa tak začali rozširovať kapacity pre ružinovských školákov. Pozrite sa, ako bude vyzerať nový pavilón školy v Trnávke.

Do základných a materských škôl smeruje väčšina rozpočtu mestskej časti a investičné projekty na ich rozširovanie patria medzi historicky najväčšie. V roku 2024 – v prípade, že sa podarí získať financovanie - začne výstavba nového pavilónu základnej školy na Trnávke.

Ide o prístavbu k ZŠ Vrútocká, ktorá bude stavebne priamo pripojená k existujúcej budove školy. Samozrejmosťou bude využitie všetkých najmodernejších technológií rovnako ako v prípade nových škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej. V tejto chvíli je už vydané stavebné povolenie, v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa ukončoval proces verejného obstarávania a po jeho ukončení mestská časť podá projekt na financovanie z fondov EÚ.

 

Vydanie: December 23 - Január 24