Počas blokového čistenia Nív si radšej preparkujte

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., v blokovom čistení ulíc na Nivách. Práce začnú 24. apríla 2017. V deň blokového čistenia bude na konkrétnej ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania.

Ide o čistenie komunikácií za použitia prenosného dopravného značenia. Celá lokalita Nív je rozdelená na 8 častí tak, aby pri zákaze parkovania mali obyvatelia kde presunúť svoje motorové vozidlá. Blokové čistenie bude obsahovať ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanálových vpustov a prípadné práce na zeleni (orezy stromov, škarpírovanie a rezy živých plotov). V praxi to znamená, že zákaz parkovania na konkrétnej ulici bude platiť v deň čistenia od 8:00 hod. do ukončenia prác (cca medzi do 12:00 – 15:00). V prvej etape blokového čistenia od 24. do 26. apríla prídu postupne na rad ulice: Bazová, Kocelová, Kvačalova, Rastislavova, Nitrianska, Gemerská, Kohútová a Plátennícka. Druhá etapa bude od 2. do 5. mája a týkať sa postupne bude Kvetnej, Kvačalovej, Bazovej a Rastislavovej ulice, Daxnerovoho námestia, Budovateľskej, Kulíškovej, Súkenníckej, Trenčianskej ulice a Dulovho námestia. Počas ďalších etáp, ktorých je spolu osem, postupne prídu na rad ďalšie ulice na Nivách. Blokové čistenie celkovo potrvá do 14. júna 2017.

(red)

 

Vydanie: Apríl 2017