Počas leta chystáme: Prehľad prác a rekonštrukcií v Ružinove

V našej mestskej časti sa chystajú viaceré investície. Aj vďaka nim dostane Ružinov krajšiu tvár a nám sa tu bude lepšie žiť. Pripravili sme prehľad stavebných prác, rekonštrukcií, projekčných prác a inžinierskych činností, ktoré sú na programe už počas letných prázdnin.

Komunikácie, chodníky a parkovisko

■ Haburská 9 -15,

■ Rezedová od Tomášikovej k byt. domu Rezedová 23

■ Nezábudková

■ Polárna

■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú

■ Sabinovská od Drieňovej po Ružinovskú

■ Bielkova + chodník

■Na paši + chodník

■ Novohradská

■ Železná + chodníky

■ Chlumeckého – chodník

■ Ružová dolina – chodník

■ Západná – chodník + parkovisko

■ Banšelova 6-8 – prebudovanie zrušeného pieskoviska na parkovisko

■ Budovateľská + chodník (od Velehradskej po Kulíškovu, od Velehradskej po Skladištnú)

■ Pavlovičova

■ Kladnianska

■ Prešovská + chodníky

■ Mlynské luhy

■ Dr. Clementisa

■ Na úvrati

■ Okružná (od Krasinského po Staničnú) + chodníky

■ Hríbova

■ Martinská + chodníky (od Stachanovskej po Kľukatú)

■ Sladová (od Konopnej po križovatku Sladová) + parkovanie

■ Koceľova

■ Stachanovská – chodník II. etapa

■ Kladnianska – Kaštieľska

■ Stachanovská – chodník III. etapa

■ Kľukatá – Kladnianska

■ Trebišovská – spojnica s Tomášikovou, nový chodník

■Štyndlova (po Strojnícku) – chodník

■ Park Ružová dolina

 

Základné školy a materské školy

■ ZŠ Medzilaborecká – výstavba nového pavilónu a telocvične

■ ZŠ Ostredkova – príprava výstavby nového pavilónu školy s telocvičňou

■ MŠ Bancíkovej - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

■ ZŠ Vrútocká – dokumentácia prístavby nového pavilónu

■ MŠ Vietnamská 13 – rekonštrukcia strechy

■ MŠ Piesočná 2 – sanácia komína a vstupov do objektu

■ MŠ Haburská 6 – zvýšenie energetickej efektívnosti, vodozádržné opatrenia

■ ZŠ Ružová dolina – oprava kuchyne

■ EP MŠ – Rádiová – rekonštrukcia oplotenia

■ ZŠ Vrútocká – oprava, zateplenie strechy, oprava rozvodov kanalizácie

■ ZŠ Borodáčova – rekonštrukcia telocvične

 

Verejné priestranstvá

■ rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy na Štrkovci

■ revitalizácia parku pri radnici v Prievoze – štúdia

 

Inštitúcie a iné budovy

■ Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia objektu

■ Miestny úrad Bratislava-Ružinov – rekonštrukcia budovy a oprava terás

■ Mestská polícia Ružinov – rekonštrukcia sídla

■ Knižnica Ružinov – Miletičova 47 – významná obnova, rekonštrukcia objektu

■ Objekt Tomášikova 25 – rekonštrukcia a zmena účelu objektu knižnice na materskú školu

 

Vydanie: Júl - August 2021