Podporte petíciu proti herniam

Ak ste ešte nepodpísali petíciu proti herniam v Bratislave, nezabudnite tak urobiť. Podpísať ju môžu obyvatelia s trvalým bydliskom v Bratislave vo veku od 18 rokov.

Petičné hárky nájdete na miestnom úrade v Ružinove na Mierovej 21, rozdistribuované boli do ružinovských materských aj základných škôl, do domovov seniorov, nájdete ich v denných centrách pre seniorov, v materskom centre Hojdana, na rôznych iných miestach a podujatiach, ktoré organizuje mestská časť Ružinov. Podpisy zbierajú všetky mestské časti. Ak petíciu podpíše aspoň 30 percent Bratislavčanov, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude môcť prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Vydanie: September 2015