Pomoc je blízko

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Okrem telefónnych čísel, ktoré v tomto náročnom období pre obyvateľov pripravili mestská časť, magistrát alebo ministerstvo zdravotníctva, existuje niekoľko ďalších telefónnych liniek, e-mailových kontaktov a četovacích platforiem, na ktoré sa môžete obrátiť, ak budete potrebovať pomoc. 

 

Linka Detskej istoty  (pre deti a mládež do 18 rokov) 116 111 (non-stop) 

IPčko  (pre mladých) e-mail alebo chat – cez webstránku www.ipcko.sk (7:00 – 24:00) 

Linka dôvery Nezábudka  (pre dospelých) 0800 800 566 (non-stop) 

Linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 (non-stop)

Linka pre obete domáceho násilia 0800 300 700 tyranie@genpro.gov.sk

Linka pre nahlásenie zanedbávania dieťaťa 0800 191 222

Bezpečný ženský dom DÚHA 0915 166 663, 0918 284 247

Krízové stredisko DÚHA 0908 777 182

Krízová linka Aliancie žien Slovenska 0903 519 550

OZ Žena v tiesni 0907 346 374, 0911 346 374 (7:00 - 19:00)

 

Vydanie: Máj 2020