Pomoc pre Ružinovčanov: Testovanie seniorov

Seniori sú v čase pandémie koronavírusu najohrozenejšou skupinou a až polovica z ľudí, ktorí v Európe zomreli na toto ochorenie, boli práve obyvatelia domovov dôchodcov. Situácia na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami podstatne lepšia. Po prepuknutí nákazy v Domove sociálnych služieb v Pezinku pochopili závažnosť situácie aj poslední skeptici.

Najväčším domovom dôchodcov na Slovensku je Ružinovský domov seniorov. Okrem neho je mestská časť zriaďovateľom aj Domova dôchodcov na Pažítkovej. Celkovo ide o približne 650 klientov a zamestnancov. Už od začiatku obdobia, kedy začali platiť mimoriadne opatrenia, boli v oboch z nich zavedené najprísnejšie možné hygienické opatrenia. Medzi iným aj zákaz návštev. To však neznamená ani zákaz vychádzania a ani to, že by sa niektorí seniori so svojimi deťmi a vnúčatami nestretávali mimo budovy domova.

Každá ďalšia prechádzka alebo návšteva obchodu, každé stretnutie, kde niektorí seniori nemali rúško, však znamenali riziko nakazenia, ktoré je o to nebezpečnejšie, že by sa vírus dostal do prostredia so stovkami zdravotne citlivými klientmi. Ako sa vyjadrila aj riaditeľka RDS Mária Mattovič Straková, „v tomto čase už otázka nestojí tak, či sa nákaza objaví, ale kedy sa objaví. A práve preto je pre nás čo najrýchlejšie a najdôslednejšie testovanie absolútnou nevyhnutnosťou. Dokážeme tak odhaliť nákazu včas a zamedziť fatálnym následkom, ktoré by netestovaním mohli nastať.“ Štát takéto testovanie nedokázal zariadiť ani dostatočne rýchlo a ani s dostatočne komplexnými testami, a pre samosprávu by to predstavovalo len ťažko zvládnuteľný výdavok. Jeden takýto test stojí takmer 70 eur a Ružinov ich len pre tieto zariadenia potreboval 650. Všetky náklady, ktoré boli s testovaním spojené, uhradila iniciatíva MiddleCap.help. Vytvorila ju spoločnosť, ktorá je novým majiteľom „Hirošimy“.

Vyšetrenie prebieha formou výterov z hrdla a nosa, ide o vysoko špecifickú a citlivú metódu molekulárnu metódu a výsledky sú dostupné do 48 hodín. Testovanie klientov domovov dôchodcov nebolo prvou spoluprácou mestskej časti s MiddleCap.help. V priebehu uplynulých týždňoch zafinancovala aj distribúciu viac ako 25-tisíc obálok s rúškami do schránok Ružinovčanov nad 62 rokov, ktoré v rekordne rýchlom čase rozviezla taxislužba HOPIN.

V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského echa bola otestovaná viac ako polovica klientov a zamestnancov, ale zatiaľ neboli známe výsledky. Ani negatívne testy však nie sú zárukou, že sa nemôžu nakaziť niekedy neskôr. Mestská časť preto nakúpila rýchlotesty, ktoré bude používať na pretestovávanie v ďalších týždňoch.

 

Vydanie: Máj 2020