Poplatky v školách a škôlkach sa menia

Poplatky v školách a škôlkach sa menia

Od tohto školského roku si rodičia škôlkarov a školákov siahnu trošku hlbšie do vrecka. Rozhodli o tom na júnovom zastupiteľstve ružinovskí poslanci. Od 1. septembra bude totiž platiť nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré zvyšuje príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v materských a základných školách.

Mesačná suma, ktorú rodičia zaplatia za to, že ich dieťa navštevuje škôlku alebo školský klub detí, sa vždy odvíja od aktuálnej výšky životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. To je od 1. 7. 2012 vo výške 88,82 €. Ružinovskí poslanci zvýšili príspevok rodičov za návštevu materskej školy o 10%. V praxi teda rodič od septembra zaplatí mesačne za škôlku pre svoje dieťa 22,21 €, čo je o 9,21 € viac ako v minulom roku. Drahšie budú aj školské kluby detí, kde poslanci navýšili príspevky o 2,5%. Ich návšteva bude teda rodičov mesačne stáť 15,54 €. „Zvýši sa to o viacej ako dve eurá,“ potvrdil riaditeľ ZŠ Drieňová Gabriel Kalna.

Drahšie budú aj jedálne

Zmeny nastanú aj v sumách za obedy v škole či celodennú stravu v škôlke. K cene jedla sa po novom totiž prirátajú aj režijné náklady. „Tieto náklady sú fixné. V škole či škôlke bez ohľadu na to, či dieťa odoberie dvadsať obedov alebo len desať, napríklad kuchárka aj tak byť musí,“ objasnil charakter režijných nákladov zástupca starostu Ružinova Vladimír Sloboda. Režijné náklady sú vo všeobecne záväznom nariadení stanovené na 30% z ceny príspevku na stravovanie. Ich význam je v tom, že aj keď rodič odhlási svoje dieťa zo stravy na niekoľko dní, sumu za režijné náklady zaplatí a základná či materská škola teda nestráca peniaze. Ceny, ktoré rodičia po novom zaplatia za stravovanie svojho dieťaťa (v prepočítaní na jedno jedlo), sú zobrazené v tabuľkách a zaokrúhlené matematicky.

Materské školy

Desiata

Obed

Olovrant

30% réžia

Spolu

0,32 €

0,76 €

0,26€

0,40€

1,74€

Diétne stravovanie

0,38€

0,91€

0,31€

0,48€

2,08€
Základné školy

Vek dieťaťa

Cena jedla

30% réžia

Suma za 1 obed

6-11 r.

1,09€

0,33€

1,42€

11-15 r.

1,16€

0,35€

1,51€

Športové triedy

6-11 r.

1,29€

0,39€

1,68€

11-15 r.

1,38€

0,41

1,79€

Diétne stravovanie

6-11 r.

1,31€

0,39€

1,70€

11-15 r.

1,39€

0,42€

1,81€

Peniaze zostanú školám a škôlkam

Takto vyzbierané peniaze však nepoputujú do kasy mestskej časti. „Všetky navyše vyzbierané peniaze sa vrátia adresne na školy, čím sa zlepší vybavenie jedální a školských klubov detí,“ potvrdil ružinovský poslanec Pavol Šmilňák. Riaditelia základných a materských škôl už majú aj približnú predstavu, ako takto získané peniaze využijú. „Obnovíme interiér našej materskej školy, pretože budova to už potrebuje, takže tie peniaze využijeme na nábytok, stoličky a, samozrejme, aj na nákup didaktickej techniky a didaktické hračky,“ uviedla riaditeľka z MŠ Šťastná Helena Fajtová. „Prevádzka týchto zariadení je dofinancovaná z veľkej časti aj z prostriedkov školy, čiže ich použijeme na bežné výdavky na prevádzku,“ povedal riaditeľ ZŠ Drieňová Gabriel Kalna. Zvýšenie príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v materských a základných školách však neznamená, že ich mestská časť bude podporovať menej, práve naopak. Zaviazali sa k tomu pri schvaľovaní nového všeobecne záväzného nariadenia ružinovskí poslanci. „V rozpočte na budúci rok nebude znížený príspevok na jedálne, materské školy a školské zariadenia,“ ozrejmil starosta Ružinova Dušan Pekár.

Budú aj výnimky

Aj keď nepôjde o rapídne zvyšovanie príspevkov, nie každý rodič bude z tejto zmeny nadšený a bude si ju môcť dovoliť. „Máme rodičov aj v hmotnej núdzi, pre ktorých budú zvýšené príspevky naozaj veľký problém a budeme to spoločne riešiť,“ objasnila Iveta Hajduová, riaditeľka ZŠ Medzilaborecká. V takomto prípade môže rodič o odpustenie príspevku na školský klub detí písomne požiadať a predložiť doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Toto platí aj v prípade príspevkov na návštevu materskej školy.

Marianna Šebová

 

Vydanie: September 2012