Poradňa pre podnikateľov: Naučte sa byť efektívni, zdokonaľujte sa v podnikaní

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Mať firmu je výsada, ale aj záväzok. Musíte sa obracať aby ste sa neustále posúvali vpred. V Národnom podnikateľskom centre na Mlynských nivách môžete získať bezplatnú pomoc odborníkov, aby ste nikdy nestagnovali.

Odborné informácie a komplexnú podporu získate v rámci Rastového programu, ktorý sa zameriava na malých a stredných podnikateľov (MSP) v rôznych etapách rastu a rozvoja ich firmy.

„Cieľom je pomôcť podnikateľom zefektívniť ich biznis. Ponúkame odborné poradenstvo, dlhodobé i krátkodobé. Ďalej mentoring, skupinové poradenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov, prednášok či networkingových stretnutí,“ vysvetľuje Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu.

Okrem toho majú podnikatelia možnosť využiť motivačné tímové aktivity vo forme teambuildingu či teamkoučingu alebo ísť na medzinárodné odborné podujatia. Odbornú radu dostanete aj pri zapájaní sa do komunitárnych programov EÚ. Medzi najväčšie ťaháky Rastového programu patria semináre a prednáška na témy ako sú marketing, právo, financie, legislatíva, manažment, elektronické podnikanie...

Alebo potrebujete motivovať celý tím? Vylepšiť komunikáciu, spoluprácu, pod- poriť tvorivosť zamestnancov, predchádzať ich vyhoreniu, vylepšiť medziľudské vzťahy? Hľadajte riešenia s lektorom, využite našu službu na skupinové motivačné aktivity. Aj takýto jeden „teambuildingový“ deň strávený u nás, pod vedením lektora, môže pomôcť vašej firme ďalej napredovať. Ponuku všetkých služieb nájde každý podnikateľ na stránke www.npc.sk. Potom sa už stačí len registrovať a môžete bezplatne čerpať služby, ktoré si vyberiete.

Článok vznikol na základe spolupráce s Národným podnikateľským centrom.

 

Vydanie: Október 2019