Poslanci stopli sociálny podnik pre bezdomovcov

Nízkopodlažnú budovu na Mesačnej 12 medzi bytovými domami si vyhliadla nezisková organizácia Depaul Slovensko. Na Ostredkoch by chcela urobiť sociálny podnik pre bezdomovcov. Zameraný by bol na sociálnu terapiu, nie na nocľaháreň.

Budova na Mesačnej 12 je jeden z mála voľných priestorov, ktoré Ružinov má a bol by vhodný na zriadenie tzv. sociálneho podniku. Ľudia bez domova by v ňom získali návyk na prácu, neprespávali by v ňom. „Naším cieľom je, aby sa ľudia naučili chodiť pravidelne do práce a podávali určitý pracovný výkon. Pre tento účel sme vytipovali napríklad zber šatstva alebo jeho triedenie. To by sa vracalo späť do second handov. To, čo by sa už nedalo použiť, by putovalo napríklad do automobilového priemyslu, kde by sa takéto staré šatstvo dalo využiť,“ objasnil spôsob fungovania sociálneho podniku riaditeľ Depaul Slovensko Juraj Barát. Podľa neho by tu pracovalo 12 až 15 ľudí bez domova. Nie však tí, ktorí využívajú lavičky v parkoch ako bufet alebo posteľ. Depaul má záujem o ľudí, ktorí sú už takpovediac ďalej. „Potrebujeme ľudí, ktorí sa už vedia o seba postarať. Trvali by sme pri tomto projekte na tom, aby chodili načas do práce a podali určitý pracovný výkon. Ten ešte nemusí byť taký, aby boli schopní pracovať v nejakom inom zamestnaní, ale začnú na sebe pracovať,“ uviedol Juraj Barát. Podľa neho pri ľuďoch, ktorí sú krátko na ulici, sa ešte nezmenilo ich správanie a sú schopní sa skôr vrátiť do pracovného procesu a normálneho spôsobu života. Komplikovanejšie je to s tými, ktorí sú bez domova už niekoľko rokov. No ani tí nie sú stratení, ak majú záujem zmeniť svoje doterajšie fungovanie. S tými, ktorí rezignovali a neplánujú sa zmeniť, Depaul v projekte sociálneho podniku neráta.

Poslanci zatiaľ dali sociálnemu podniku stopku

Prenájmom vyhliadnutej budovy na Mesačnej ulici sa zaoberali na decembrovom zastupiteľstve aj ružinovskí poslanci. No väčšina z nich nesúhlasila. Výrazné nie povedali najmä poslanci z Ostredkov. Podľa Eulálie Ižovej (SDKÚ-DS) chýbala najmä komunikácia organizácie Depaul s obyvateľmi Ostredkov, keďže im zatiaľ nik nepredložil tento návrh a nevysvetlil jeho fungovanie. „Každý, kto býva na Ostredkoch vie, že sa tam zhlukujú bezdomovci. Myslím si, že by nebolo dobré, aby sme tam dali ďalších, aj keď by malo ísť o tých „lepších,“ uviedol poslanec Robert Müller (Most-Híd). Nie všetci poslanci však boli proti myšlienke pomoci tým, ktorí sa chcú zmeniť. „Podľa mňa tento typ projektu, aký Depaul prezentoval, nie je problém, aj keď by bol v sídlisku. Nebolo by to totiž zariadenie, ktoré je určené pre takých bezdomovcov, ktorých vidíme na lavičkách. Išlo by o tých ľudí bez domova, ktorých ani nevidíte a nemáte odkiaľ vedieť o ich situácií. To sú ľudia, ktorí stratili pracovný návyk, domov a teraz je to o tom, aby ich získali a postupne si vytvárali ten svoj nový domov,“ zastal sa myšlienky zástupca starostu Ružinova Vladimír Sloboda (SaS). Názory obyvateľov Ostredkov sú rôzne. Jedni tam ďalších bezdomovcov nechcú a boja sa, že by len prilákali tých, ktorí sú neprispôsobiví. Druhí zasa s touto myšlienkou práce pre ľudí bez domova problém nemajú, ak by však boli poriadni a naozaj pracovali. Depaul Slovensko má teraz dve možnosti: nájsť si inú vhodnú budovu v Bratislave alebo získať si na svoju stranu obyvateľov Ostredkov, aby ružinovskí poslanci za prenájom objektu na tento účel niekedy v budúcnosti zahlasovali.

Marianna Šebová

Foto: R. Hoblík

Vydanie: Január - Február 2013