Poslanci za Pošeň pozývajú

občanov na stretnutia

vždy v posledný štvrtok v mesiaci

na ZŠ Borodáčova

od 16,30 do 17,30

 

Najbližšie vám budú k dispozícii

26. februára Igor Adamec, Peter Hrapko

a Petra Palenčárová

Vydanie: Január - Február 2015