POSLANECKÉ STREDY

So svojimi poslancami sa môžete stretávať na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 16:30 do 17:30 v zasadačke B2 na prízemí.

3. september 2014 Radovan Struhár (volebný obvod Ružová dolina)

10. september 2014 Mgr. Viktória Jančošeková (volebný obvod Trávniky)

17. september 2014 Ing. Peter Hrapko volebný obvod Pošeň)

24. september 2014 Ing. Ján Janus (volebný obvod Prievoz)

1. október 2014 Ing. Katarína Otčenášová (volebný obvod Štrkovec)

Vydanie: September 2014