POSLANECKÉ STREDY

Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí.

30. október 2013 PaedDr. Mária Barancová (volebný obvod Prievoz)

6. november 2013 Ing. Michal Kocián (volebný obvod Štrkovec)

13. november 2013 Ing. Eulália Ižová (volebný obvod Ostredky)

20. november 2013 Katarína Ševčíková (volebný obvod Trnávka)

27. november 2013 MUDr. Vladimír Ferjenčík (volebný obvod Nivy)

Vydanie: November 2013