POZEMKY ALEBO BUDOVY: POZRITE SI, ČO ODPREDÁVA ŠTÁT

Pozemky na Pažítkovej v okolí Rotundy, alebo pozemok a stavba na Gagarinovej ulici, kde kedysi sídlil Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany. To je len zlomok z toho, čo môžete nájsť v ponuke registra ponúkaného majetku štátu.

Pri predajoch pozemkov, ale aj pri chystanej novej výstavbe, voči ktorej majú obyvatelia výhrady, sa často objavujú žiadosti, aby týmto plánom mestská časť zabránila, prípadne aby zaistila zachovanie existujúceho stavu, najčastejšie napríklad parkovacích miest.

Keď predáva mesto alebo mestská časť, konečné rozhodnutie majú v rukách poslanci. Bez ich súhlasu nemôžu primátor ani starosta zmluvy podpísať. Ak je však predajcom súkromná osoba, iná firma alebo niektorá z inštitúcií, nemá mestská časť právomoc zasahovať do tohto procesu, a to, že sa pozemok nachádza v jej katastrálnom území, jej takéto právo tiež nedáva. Na rozdiel od súkromného majetku je však prebytočný majetok štátu zverejnovaný centrálne prostredníctvom registra ponúkaného majetku štátu, ktorý spravuje ministerstvo financií. Prehľad hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je v ponuke, nájdete na www.ropk.sk.

Zákon inštitúciám neprikazuje, aby v takýchto prípadoch ponúkali majetok prednostne napr. mestským častiam. Takisto by sa museli zúčastniť elektronických aukcií a vzhľadom na ceny v tejto oblasti a zverejňované primerané ceny, nemajú k dispozícii dostatočný rozpočet na to, aby ich odkúpili.

Práve dve ponuky spomínané v úvode boli pred časom dané do predaja a jeden z pozemkov momentálne využívajú domáci na parkovanie pre asi šesťdesiat áut.

 

Vydanie: November 2019