Pozitívne výsledky behaviorálneho projektu: Ohorkov na Štrkovci ubudlo

Aj keď mnohí ľudia tvrdia, že im na ich okolí záleží, aj tak je voľne pohodený odpad pre mestá a obce stále veľkým problémom. Spôsob, ako naučiť ľudí, aby sa správali zodpovednejšie, sa však našiel. Aj vďaka tomu je okolie jazera Štrkovec omnoho čistejšie a väčšina ohorkov končí v smetných košoch.

Odborníci, ktorí sa venujú verejnej politike a behaviorálnym projektom, sa spojili a po zmapovaní lokality potvrdili, že v okolí Štrkoveckého jazera v našej mestskej časti je problém najmä s cigaretovými ohorkami.

Aj keď toto miesto patrí v Ružinove k tým čistejším, predsa len, problém existuje aj tu. Znečistenie spôsobujú najmä tí, ktorí lokalitou prechádzajú. Odborníci však našli riešenie, ktoré obmieňali 11 týždňov, od jari až do jesene.

Čo sa dialo na Štrkovci?

Prvý typ inštalácie bol pri Lodenici, kde nálepky na zemi upozorňovali fajčiarov na blízkosť koša. V ďalšej fáze sa pridal hlasovací kôš na odhadzovanie ohorkov. Skúmala sa však aj druhá strana jazera. Najskôr pozornosť fajčiarov upriamili na problém množstva cigaretových ohorkov na chodníkoch, ďalšia technika zase upozorňovala na toxicitu a zloženie ohorkov.

Fajčiari totiž veľakrát nevnímajú ohorok ako odpad. Niekedy si dokonca myslia, že sa v prírode rýchlo rozloží, čo však nie je pravda.

„Aj keď sa na Štrkovci nachádza pomerne dostatočné množstvo košov, k znečisteniu prostredia prispievajú do veľkej miery aj fajčiari, ktorí ohorky hádžu na zem. Tie sa hromadia najmä pri lavičkách a popri chodníkoch. Preto sme uvítali, že sa projekt realizoval aj na Štrkovci. Postupne sme registrovali aj pozitívne výsledky v podobe zníženia množstva ohorkov v sledovaných lokalitách,“ povedal starosta Martin Chren. Ľudia si na "nálepky" zvykli a rešpektovali ich.

Aké sú výsledky a čo ďalej?

Výsledky ukázali, že behaviorálne projekty majú naozaj zmysel. Nemožno ich však aplikovať plošne, ale musia sa prispôsobiť danej lokalite. Aj vďaka tým, ktoré boli presne mierené na Štrkovec, odpadkov v okolí Štrkoveckého jazera ubudlo. Čísla sú viac ako potešujúce. V okolí Lodenice sa množstvo ohorkov znížilo o 61 %, na opačnej strane dokonca až o 74 %.

Odborníci aj mestská časť chcú v aktivitách pokračovať. Výskumom sa totiž potvrdilo, že časť ľudí má tendenciu vrátiť sa k pôvodnému správaniu, a tak je nutné nové návyky utvrdzovať. V prvom rade musí však každý začať sám od seba. Len v okolí Štrkoveckého jazera je umiestnených 16 odpadkových košov, 14 z nich má aj popolník na ohorky. A tak je na každom fajčiarovi, či ho hodí na zem, prispeje k neporiadku, alebo s ním zájde ku košu.

(Projekt realizovali OZV ENVI – PAK s odborníkmi z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a inštitútom Behavioural Insight Team z Londýna). 

 

Vydanie: December 21 - Január 22