Pozrime sa na to inak...

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Realitný trh zažíva boom. Vrece s výstavbou sa roztrhlo aj v Ružinove. Investori ponúkajú rôznorodé projekty, menej či viac zaujímavé. Obyvateľom ale zhusťujúca výstavba prekáža, obraz mesta či mestskej časti by najradšej videli nezmenený.

Táto predstava je ale v podstate nereálna, Bratislava sa len prispôsobuje situácii. Do hlavného mesta sa sťahujú obyvatelia z celého Slovenska, čo automaticky vyvoláva dopyt po bývaní a to otvára dvere developerom. Tí sú v očiach obyvateľov v mnohých prípadoch vnímaní negatívne. Stále častejšie sa ozývajú hlasy, že developeri nehľadia na blaho obyvateľov a poháňa ich vidina zisku. Mestskí i ružinovskí poslanci sa snažia tento trend zvrátiť. Koncom minulého roka schválili bratislavskí poslanci všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj. K vyberaniu tohto poplatku pristúpil od marca aj Ružinov. Podľa neho vyberá mestská časť poplatok za rozvoj v maximálnej výške pri všetkých stavbách. Sadzba poplatku za každý štvorcový meter realizovanej stavby na úze mí mestskej časti je tak 35 eur pri stavbách na bývanie, pri stavbách na pôdohospodársku produkciu, pri priemyselných či ostatných stavbách. Príjem z poplatku môže samospráva použiť napríklad na rekonštrukciu materských škôl, miestnych komunikácií či obnovy zelene. Aj toto má byť pre obyvateľov akýsi spôsob odškodnenia za pribúdajúcu výstavbu.

Pohľad z "druhej" strany

Nie sme kompetentní, ani fundovaní posudzovať plánované developerské projekty, ich pozitíva či negatíva. V tomto článku sa ale snažíme pozrieť na výstavbu trochu inak. Dali sme priestor trom spoločnostiam, ktoré majú rozbehnuté investičné zámery v Ružinove. O mínusoch výstavby toho vieme už veľa, čo dobré ale dokáže developer a jeho projekt priniesť pre danú oblasť? Dokáže mať pre obyvateľov aj plusy? Dokážeme vnímať developera inak ako nepriateľa? Posúďte sami.

Ján Palenčár - projektový manažér URBAN & PARTNER

Práce na výstavbe projektu Jarabinky sú v plnom prúde. Čo pozitívne ponúkne obyvateľom?

Uvedomujeme si, že každá výstavba je na určitý čas záťažou pre obyvateľov a územie, v ktorom sa nachádza. Pri projektoch, ktoré zastrešujeme v Ružinove, sa snažíme priniesť do území pridanú hodnotu, či už revitalizáciou dotknutého územia, alebo poskytnutím nových služieb. V projekte Jarabinky, čo bol pôvodne priemyselný areál, budujeme materskú školu, oddychovú zónu či nákupnú pasáž.

Vaša spoločnosť realizuje v Ružinove aj výstavbu ďalšieho projektu Trnky. Viete špecifikovať výhody tohto projektu?

Projekt Trnky je kombináciou funkcie bývania a administratívy. Dobré umiestnenie projektu ho predurčuje na kvalitné bývanie. 46 malometrážnych dostupných bytov je zaujímavou alternatívou pre prvé vlastné bývanie. Projekt sa nachádza v lokalite bývalých priemyselných a skladových objektov a je silným akcelerátorom revitalizácie celého územia medzi Trnavskou a Tomášikovou ulicou, čo prinesie Ružinovčanom nové priestory pre služby a relax.

Koľko financií plánujete investovať do spomínaných „kompenzácii" pre obyvateľov?

Pri nastavení ekonomiky projektov nerozpočtujeme samostatne takzvané kompenzácie, nakoľko ich vnímame ako pridanú hodnotu nielen pre okolie, ale aj pre budúcich majiteľov bytov.

Peter Šechny - projektový manažér CRESCO Ružinov

Obyvateľmi Ružinova je negatívne vnímaná výstavba druhej etapy Prima Parku. Ponúkate viacero „kompenzácii" pre tunajších obyvateľov, viete ich konkretizovať?

Prvá etapa Prima Parku bola najmä o rekonštrukcii a oživení zdevastovanej a neužívanej administratívnej budovy bývalej banky. Našim cieľom bolo okrem samotnej rekonštrukcie aj skultúrnenie časti Papánkovho námestia, ktoré je po dokončení stavby viditeľné. Druhá etapa, Prima Park II, na základe potrieb uvažuje okrem rôznej štandardnej občianskej vybavenosti (čistiareň, pošta, banka, malé potraviny) prípadne aj s priestormi pre materskú školu. Okrem moderných tried môžu mať budúci škôlkari záhradu s patričnou výbavou v časti vnútrobloku projektu. Tento vnútroblok bude verejne prístupný a je navrhnutý tak, aby poskytol verejnosti oázu pokoja a oddychu vďaka zeleným plochám, ako aj vodnej fontáne, čím skultúrňuje zdevastované okolie.

Koľko financií plánujete investovať do týchto zámerov?

Náklady nad rámec stavby samotného projektu sú spojené najmä s všeobecne záväzným nariadením o poplatku za rozvoj, ktorý činí v prípade Prima Park II vyše 200 000 €, ktoré budú zaplatené sčasti mestu a sčasti mestskej časti Ružinov. Poplatok za rozvoj by mal byť spojený s umiestnením týchto financií najmä na zlepšenie kvality života v okolí danej stavby. Avšak finálne rozhodnutie o umiestnení týchto financií bude na poslancoch, ktorí rozhodnú, kam peniaze poputujú. Jednou z možností je zväčšenie kapacity podzemných garáží v našom projekte, odkúpenie takto vzniknutej časti parkovacích miest mestskou časťou Ružinov z financií získaných z predmetného poplatku a následný prenájom obyvateľom z okolitých domov. Tým by sa aspoň v nejakej miere vyriešil problém s parkovaním v susedstve nášho projektu.

Ďalší projekt Brick-Park plánujete zrealizovať na Trnávke. Aké bonusy prinesie táto výstavba?

Na základe výpočtu poplatku za rozvoj, stavba Brick Park prinesie mestu a mestskej časti 80 000€, ktoré by mali byť použité mestom aj mestskou časťou najmä na zlepšenie kvality života obyvateľov okolia.

Silvia Ferencová - riaditeľka marketingu a predaja YIT Slovakia

Vaša spoločnosť pokračuje v prácach na projekte Cvernovka. Čo pozitívne prinesie?

Filozofia YIT je, že budujeme lepšie prostredie pre život. Snažíme sa prinášať nový život do miest a budovať ucelené a kompaktné mestské štvrte vrátane potrebnej vybavenosti, obchodných priestorov, ako aj areálov pre oddych a relax v ich bezprostrednom okolí. Pri tvorbe budúcej podoby našich projektov sa preto zameriavame aj na to, čo obyvatelia nájdu mimo svojich bytov. To platí ako pre existujúcich obyvateľov danej lokality, tak pre budúcich majiteľov našich bytov. V prípade projektu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne tvoríme plnohodnotnú štvrť so všetkým, čo ľudia potrebujú. Popri nových bytoch a administratíve tak v okolí pamiatkovo chránenej Pradiarne vznikne rozsiahly nový verejný priestor – námestie. Aj keď projekt ešte len vzniká, už pri jeho navrhovaní sa sústredíme aj na jeho okolie, ako napr. živý parter so službami, ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom v okolí.

Výstavba vášho ďalšieho projektu NUPPU je odštartovaná. Aké bonusy prináša obyvateľom?

Veľkou súčasťou projektu Nuppu je takmer 2-hektárový park s mobiliárom ako detské ihrisko, fitness prvky, športoviská, oddychové sedenia, vrátane intenzívnej zelene, čo predstavuje zhruba 1/3 celého územia. Chceme obyvateľom priniesť pokojné bývanie, ale zároveň vytvoriť príjemné okolie, kde si svoj priestor nájdu rodiny s deťmi, mládež, ale aj starší občania formou oddychu a aktivít.

Koľko financií poputuje na tento účel?

Súčasťou tohto projektu sú aj pomerne rozsiahle vyvolané investície do rekonštrukcie okolitej dopravnej infraštruktúry. V rámci nich plánujeme rekonštrukciu križovatky Mierová – Hraničná, úpravu povrchu Hraničnej ulice v dohodnutom rozsahu a súčasne aj obnovu časti ulice Mlynské Nivy a križovatky Mlynské Nivy - Hraničná. Predmetné procesy vzájomne koordinujeme ako s mestskou časťou, tak aj s magistrátom a tiež plánujeme osloviť Dopravný podnik mesta Bratislavy, keďže máme záujem priviesť MHD vrátane zástavky až k areálu samotného projektu. Taktiež škôlka je určite v našom záujme, plánujeme ju priamo v jednom z objektov, konkrétny výsledok bude ale záležať od záujmu budúcich prevádzkovateľov.

Katarína Kostková

 

Vydanie: Jún 2017