Pozvánka

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje výlet pre seniorov  z MČ Ba-Ružinov do rímskeho mesta Carnuntum v Rakúsku
 
Termín  30.9.2019
Prihlasovanie do  16.9.2019
 
Komentovaná prehliadka Archeologického parku Carnuntum
Prehliadka múzea Carnuntinum a vstup do amfiteátra
 
 

Odchod z parkoviska Miestneho úradu, Mierová 21 je o 07.45 hod.

 
Výška účastníckeho poplatku: v zmysle platného VZN
Príjem do 365,- Eur .........1,- Euro
Príjem od 365,01 do 565,- 5,- Eur
Príjem nad 565,01...........10,- Eur
 
Prihlasovanie do  16.9.2019 osobne na Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 
Viac informácii na tel.čísle 02/48284285 alebo na www.ruzinov.sk
 
 
 
Vydanie: Júl - August 2019