Pozvánka

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Mestská časť Bratislava-Ružinov  organizuje výlet do Malých Karpát dňa 27. 5. 2019

Program

1. Prehliadka hradu Červený kameň
2. Prehliadka zámku v Smoleniciach
3. Prehliadka výroby a degustácia medoviny Včelco

Odchod z Bratislavy o 8:00 hod. z parkoviska pred miestnym úradom.
Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách.

Termín prihlasovania do 15. mája 2019 osobne na Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.

Výška účastníckeho poplatku: podľa platného VZN

Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Máj 2019