Pozvánka na VIANOČNÚ VEČERU

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na VIANOČNÚ VEČERU 24. 12. 2017 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 08. 12. 2017 na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu. Bližšie informácie: 02/48 284 285

 

Vydanie: November 2017