Pozvánka na výlet

ZO JDS Zimná, Bratislava II organizuje pre seniorov 13.10. 2016 (štvrtok) výlet do Vlkolínca – pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, zapísanej do zoznamu pamiatok UNESCO

Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul.

Vydanie: Október 2016