Pravidlá po korone sa uvoľňujú: Návrat do škôl a škôlok

Žiadny manuál nás nemohol pripraviť na situáciu, ktorá vznikla začiatkom marca. Každá rodina, firma alebo inštitúcia zrazu museli riešiť problémy, o akých sme boli presvedčení, že sa u nás nikdy stať nemôžu. Asi najväčší dopad na fungovanie ľudí však malo zatvorenie škôl a školských zariadení. Školy a škôlky síce symbolicky na deň detí znovu otvorili svoje brány, ale napriek tomu pandémia mnohé skomplikovala a predovšetkým spomalila. Jedným z príkladov je aj prihlasovanie detí do škôlok a škôl.

Je to taký trpko-smiešny povzdych, ktorý vo svojom okolí počujeme vždy, keď sa niekde vo svete stane tragédia obrovských rozmerov – chvalabohu, že sme takí malí, že nás to obíde... Žiaľ, nie vždy. A koronakríza bola presne jednou z tých situácií, ktorá si nevyberala a muselo sa jej prispôsobovať množstvo procesov.

Testovanie zamestnancov

Hoci počty nakazených boli na Slovensku v porovnaní s väčšinou krajín mimoriadne nízke, opätovné otvorenie škôl predstavovalo isté riziko zvýšenia počtu infikovaných. Aby sme toto riziko eliminovali čo najviac, rozhodla sa mestská časť otestovať pre návratom detí do škôlok a škôl všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. 1. júna sa spolu so žiakmi mohli vrátiť len tí zamestnanci, ktorí mali negatívny test na Covid-19.

Prekvapivý výsledok

Vďaka spoločnosti Alpha medical, ktorá zabezpečila testovanie bezplatne, tak mohlo viac ako osemsto zamestnancov zistiť nielen to, či majú pozitívny výsledok, ale aj to, či v minulosti prišli s koronavírusom do kontaktu. Veľa ľudí prekoná podobné ochorenia bez akýchkoľvek príznakov. Práve spomínaný Elisa test zisťuje aj existenciu protilátok v krvi a dáva odpoveď aj na túto otázku. Výsledky testovania ukázali, že viac ako tridsať ľudí z približne osemsto, vírus prekonalo. V čase testovania však už boli zdraví.

Prijímanie do škôlok

Koniec školského roka sa už tradične nesie v znamení podávania prihlášok do škôl a škôlok. Množia sa správy typu „všetci vedia, že sa tam nedá dostať“, ale aj otázky, prečo rozhodovanie o prijatí trvá tak dlho. Ružinovskí poslanci už minulý rok - ako jedno zo svojich vôbec prvých rozhodnutí – zmenili spôsob prijímania do škôlok a nastavili transparentné pravidlá a bodovací systém, ktorý zohľadňuje prijímanie detí z našej mestskej časti. Zohľadňuje množstvo faktorov od veku až po sociálnu situáciu rodiny, vďaka čomu je aj spravodlivý.

Až desať prihlášok

Tento rok prišlo do ružinovských škôlok celkovo viac než 2300 žiadostí, rodičia využili možnosť ich poslať viacero. Nie je preto ničím nezvyčajným, ak rodičia prihlásia jedno dieťa až do desiatich škôlok. Po skompletizovaní žiadostí sa počet prihlásených detí ustálil na čísle 1175 a z tohto množstva bola značná časť takých, kde by dieťa v čase nástupu ešte nedovŕšilo 3 roky. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa dokončovalo administratívne spracovanie žiadostí, ktoré značne spomaľovalo aj riešenie týchto mnohonásobných žiadostí.

Kapacita škôlok

Akékoľvek ďalšie stanovenie počtov prijatých detí musí vychádzať z kapacity škôlky – deti, ktoré odchádzajú do prvého ročníka, uvoľňujú miesto novým. Treba však počítať aj s možnosťou, že niektoré deti budú mať odložený nástup do školy, resp. sa dokonca môžu v priebehu prvých mesiacov školského roka vrátiť, keď sa ukáže, že nie sú dostatočne zrelé. Ak sa robia pri zápise do škôl osobné pohovory s deťmi, dá sa to odhadnúť. Tento rok však školy o túto možnosť prišli.

Priveľa prvákov

Nárast počtu detí, zvýšený záujem o niektoré konkrétne školy, ale aj zrušenie zápisov za osobnej prítomnosti detí, skomplikovalo aj nástup budúcich prváčikov. V prípade základných škôl platí princíp spádovosti, tj. do konkrétnej školy musia byť v prvom rade prijímané deti z okolia (podľa presne určených lokalít). Dieťa, ktoré má trvalý pobyt inde, môžu riaditelia prijať len vtedy, ak sú už umiestnené všetky „domáce“. Môže sa stať, že počet detí, ktoré sa do školy hlásia, bude väčší ako kapacita školy. Vtedy bude dieťa prijaté do akejkoľvek školy, ktorá bude mať voľné miesto.

Niekoľko rodičov rieši ešte o niečo špecifickejšiu situáciu. Keďže chceli využiť možnosť výberu školy pre svoje dieťa, nezapísali ho do spádovej školy. Problém nastal v okamihu, kedy dieťa kvôli nedostatku kapacít do tejto školy nevzali. Obrátili sa na spádovú školu, ale tá už mala kapacity plné. Škola nemá priestor vziať dieťa, ktoré nebolo zapísané.

V prípade, že niektoré dieťa na vybranú školu neprijmú, môže sa rodič, resp. zákonný zástupca, adresovať škole odvolanie a ak sa miesto uvoľní, môže byť prijaté. Ak nie, škola odstúpi predmetné odvolanie na vyriešenie príslušnému školskému úradu.

Kedy sa rozhodne?

Rodičia budúcich škôlkárov by mali mať rozhodnutia o prijatí do 15. júla. V prípade, že sa uvoľnia ďalšie miesta, napríklad ak nejaké dieťa nenastúpi, budú ich škôlky kontaktovať individuálne. V prípade základných škôl treba počkať na rozhodnutie do 30. júna.

Príspevok pre prvákov

Rodičia budúcich prvákov môžu požiadať mestskú časť o príspevok vo výške 40 eur. Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Príspevok poskytuje odbor sociálnych vecí.

Netreba sa obávať, že by ste naň zabudli. Miestny úrad im v priebehu septembra a októbra pošle informáciu a vyzdvihnúť si ho budú môcť v pokladni miestneho úradu, na pošte alebo im ho úrad zašle priamo na účet. Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova.

Príspevok na letný tábor

Mestská časť nezabúda ani na rodiny zo sociálne slabšieho prostredia alebo viacdetné rodiny. Rodičia môžu požiadať o príspevok na denný alebo pobytový tábor až do výšky 200 eur na každé dieťa.

V prípade, že ide o zdravotne ťažko postihnuté dieťa so sprievodcom, príspevok na integračný pobyt je až do výšky 350 eur na dieťa. (viac informácií na jana.morgosova@ruzinov.sk alebo 02/ 48 284 285).

Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Júl - August 2020