Právna poradňa CENTRA PRÁVNEJ POMOCI

Vy sa pýtate, my odpovedáme

„Mám dve deti, syn a nevesta sa o mňa starajú, ale dcéra s rodinou sa o mňa po smrti manžela vôbec nezaujíma. Nechcem, aby po mne dedila, ale nechcem ani, aby sa s ňou syn musel ťahať po súdoch. Čo mám urobiť?“

S ohľadom na vyššie uvedený právny problém by sme na úvod čitateľke odporučili zvážiť prerozdelenie majetku za života. Z našej praxe máme častú skúsenosť, že takéto situácie a správanie zo strany rodinných príslušníkov býva dočasné a veľmi často sa zvyknú meniť. Ak by však čitateľka aj naďalej trvala na takomto radikálnom riešení, jednou z možností je darovanie nehnuteľnosti. V prípade, ak by sa čitateľka rozhodla pre tento spôsob, je potrebné, aby sa v darovacej zmluve nachádzalo tzv. zriadenie vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti (bytu, domu, apod.). Zriadenie vecného bremena je určitou zábezpekou a istotou pre čitateľku, aby po darovaní nehnuteľnosti neprišla o strechu nad hlavou a mohla v danom byte a dome bývať až do svojej smrti. Keďže však ide o zložitý právny úkon, odporúčame čitateľke, v prípade, že sa rozhodne spísať darovaciu zmluvu, aby sa obrátila na odborníka – napr. advokáta alebo notára.

Samozrejme, spísanie darovacej zmluvy nie je podmienené zaplatením si služieb advokáta alebo notára, avšak pri neodbornom spísaní darovacej zmluvy častokrát dochádza k rôznym problémom, ako napr. v konaní pred katastrálnym úradom, prípadne nezriadením vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti a tým zároveň aj k strate strechy nad hlavou.

Upozorňujeme všetkých čitateľov, že každý jeden právny problém a prípad je nevyhnutné posudzovať individuálne a bez posúdenia všetkých relevantných dokladov a špecifík nie je možné použiť jedno rovnaké univerzálne riešenie pre všetky prípady.

Ak potrebujete právnu radu, objednajte sa na konzultáciu do Centra právnej pomoci na telefónnom čísle 0650 105 100. Všetky potrebné kontakty nájdete na www.centrumpravnejpomoci. sk alebo na Facebookovej stránke s názvom Centrum právnej pomoci.

Právne rady poskytuje Centrum právnej pomoci výlučne osobne. V prípade, že nemôžete čakať na termín a plynie Vám lehota, je možné prísť osobne v konzultačné dni pondelok alebo stredu v úradných hodinách.

V Bratislave sídli Centrum právnej pomoci v centre mesta na Námestí slobody 12, úradné hodiny Centra:

pondelok: 08:00 – 15:00 hod.

utorok: 08:00 – 15:00 hod.

streda: 08:00 – 15:30 hod.

štvrtok: 08:00 – 15:00 hod.

piatok: 08:00 – 12:00 hod.

 

e-mailový kontakt: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

 

 

Vydanie: Jún 2019