Prečo je kosenie stále v časovom sklze?

Vysoká nepokosená tráva v niektorých častiach Ružinova. To je problém, na ktorý sa sťažujú obyvatelia. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb stále nestíha načas kosiť.

Nový manažment Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb stále nedobehol sklz v jarných prácach, do ktorého nastúpil v marci. K tomu zastaraná technika, vysoké dlhy, ktoré zanechalo predchádzajúce vedenie podniku. Výsledkom je vysoká tráva napriek prebiehajúcemu koseniu. „Pri prvom kosení sme sa snažili sklz dobehnúť, nepriaznivé počasie (v Bratislave prebehla veterná smršť) nám však neumožnilo plynulo pokračovať v kosení. Popritom bojujeme s nedostatkom techniky, pri nástupe do firmy sme našli dve použiteľné kosačky. Aj popri všetkom úsilí čím skôr získať požadované množstvo techniky (kosačky, zametačky), sa nám ideálny počet kosačiek podarilo zabezpečiť až začiatkom júna,“ vysvetľuje nový riaditeľ a predseda predstavenstva tohto podniku Milan Sokol. Aktuálne kosia paralelne v štyroch skupinách na štyroch sídliskách. O tom, kde práve kosia, začala „vépéeska“ zverejňovať informácie aj na svojom novom facebookovom profile. Ako posledné v rámci druhej fázy kosenia stroje prešli po 22. júni na Trnávku a Štrkovec. Práve z týchto lokalít bolo aj najviac sťažností, rovnako boli ľudia nespokojní na Ostredkoch. „Podarilo sa nám zabezpečiť 13 kosačiek, ktorých počet nám dovolil vytvoriť už štyri pracovné skupiny. Na bezproblémový výkon všetkých prác je nutné ešte zaobstarať ďalšiu techniku,“ pokračuje šéf Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, ktorý so zaobstaraním techniky prijal aj nových zamestnancov. Firma totiž prestala kvôli zlej finančnej situácii využívať služby iných dodávateľov a snaží sa robotu robiť vlastnými kapacitami. Okrem toho Ružinovčania poukazujú aj na stále nedozbierané konáre z jarnej veternej kalamity a konáre z orezov stromov, ktoré zostávajú na trávnatých plochách. „Veterná kalamita, aj keď sa to nezdá, spôsobila veľké množstvo popadaných konárov. Vyzbierali sme ich vyše 50 veľkokapacitných kontajnerov. Momentálne pracujeme na orezoch a ľudia si často mýlia konáre z orezov s konármi z kalamity. Ale je pravda, že by sme mohli skôr odstrániť konáre z orezov, čo však súvisí s poddimenzovaným stavom techniky. Dozber týchto orezaných konárov sme začali vykonávať po 20. júni,“ spresnil Sokol.

Miroslava Plesníková

Vydanie: Júl - August 2015