Prečo sa niekde nekosí?

Niektoré zelené plochy má v správe Ružinov, niektoré magistrát, iné súkromné firmy alebo inštitúcie ako napr. nemocnice a ministerstvá, ale zároveň existujú aj také miesta, ktoré nemajú žiadneho majiteľa.

Každá z organizácií sa môže starať len o to, čo vlastní alebo má v správe. Ani mestská časť, ani mesto nemôžu vynakladať zverené finančné prostriedky na starostlivosť a opravy cudzieho majetku. Bolo by to porušenie zákona. Rovnako ako v prípade tzv. ciest a chodníkov „nikoho“, ktorých je v Bratislave asi 400, sa však v spolupráci s magistrátom snažíme, aby sa tento problém vyriešil. Je to však dlhodobý a veľmi komplikovaný proces.

Ilustračná foto RE

Vydanie: Júl - August 2019