Predstavme si: Trávniky: Štvrť mala byť športovou lokalitou

Plány na rozvoj štvrte, v ktorej dnes žije vyše desaťtisíc obyvateľov, sa v šesťdesiatych rokoch zásadne menili. Pôvodne tu mali vyrásť najmä športoviská. Tam, kde sme mali šporovať, sa dnes liečime. Bohatá a pomerne rýchla zástavba bytových domov spravila z Trávnikov mimoriadne obľúbenú lokalitu.

Štrk, piesok a najmä polia - také boli Trávniky až do roku 1960. Nachádzala sa tu však aj rádiostanica a dvor, kde miestny včelár choval včely. Ani hranice tohto územia neboli nijako precízne vymedzené. Bajkalská ulica mala sotva 200 metrov a spájala iba Priekopy s Prešovskou ulicou. Podobne Záhradnícka ulica končila už pri Líščích nivách. Na juhovýchode lemovali Mlynské rameno rodinné domy vtedajšieho Prievozu, najmä na uliciach Rezedová a Morušová. Táto minioblasť sa nazývala Burianova jama. Polia pretínali aj poľné cesty Bylinárska, Kvetáková a Marhuľová. Poľná tematika názvov ulíc pretrvala dodnes, keďže všetky vnútorné ulice dnešných Trávnikov nesú mená rastlín.

Zo štadióna nemocnica

Projekt na Obytný súbor Ružinov, ktorého súčasťou bolo aj sídlisko Trávniky, vznikal v rokoch 1957-1959 pod vedením architekta Dušana Kedra. Architekti sa snažili o moderné bývanie zasadené v zeleni bez priebežnej dopravy. Zaujímavá bola aj špecializácia jednotlivých sídlisk. Aj keď sa môže zdať, že jednoznačná špecializácia Trávnikov je zdravotníctvo, v pôvodných plánoch to bolo inak.

Nachádzajú sa totiž v nich dva futbalové štadióny. Jeden s rozmermi štadióna terajších Pasienkov a druhý veľkosti tréningového ihriska. Navyše je v pôvodných plánoch zakreslená aj krytá hala. Môžeme sa už iba domnievať, prečo prišlo k zmene plánu a Trávniky tak prišli o tieto plánované športoviská. V roku 1967 vo vedľajšom obvode otvorili futbalový štadión Pasienky. Možno to bol dôvod, prečo miesto športovísk nakoniec na Trávnikoch dominuje univerzitná nemocnica a poliklinika. Na mieste plánovanej športovej haly stojí Zimný štadión Vladimíra Dzurillu a neďaleko neskôr vyrástol Areál netradičných športov.

Začiatok bytovej výstavby

Prvá výstavba panelákov na Trávnikoch začala tromi blokmi panelákov - Astrová, Narcisová, Šalviová - a tromi výškovými budovami na Martinčekovej ulici. Všetky boli dostavané okolo roku 1964. Vedľa nich bola postavená aj výrazná budova kotolne, tzv. „Rotunda“. O tri roky neskôr sa dostavali bloky Rumančeková, Muškátová, Nezábudková a rad budov na Azalkovej. Dĺžku výstavby na Trávnikoch, samozrejme, ovplyvňoval aj ohromný rozsah projektu. Len za 7 rokov tu pribudlo až 3 850 bytov.

Rozvoj škôl

Vzdelávanie je na Trávnikoch úzko spojené s Nevädzovou ulicou, kde otvorili prvé triedy 1. septembra 1968 až dve základné deväťročné školy, konkrétne v budove na Nevädzovej 2 a naproti v pavilónoch na Nevädzovej 3. O desať rokov neskôr bola rozhodnutím Rady obvodného národného výboru zriadená plne organizovaná osobitná škola. Vznikla zlúčením dvoch osobitných škôl v Podunajských Biskupiciach a v Trnávke a dostala k dispozícií pavilón C na Nevädzovej 3. Následne v roku 1980 zrušili ZDŠ v týchto pavilónoch a zlúčili ju so základnou školou, naproti na Nevädzovej 2. Poslednou zásadnou zmenou bolo presťahovanie obchodnej akadémie z adresy Sklenárova 1 do pavilónov na Nevädzovej, kde dodnes zdieľa areál so špeciálnou základnou a materskou školou.

Nemocnica a poliklinika

Základný kameň Polikliniky Ružinov položili už v roku 1967. Navrhoval ju architekt Ščepán Albert a postavili ju pri jazere Rohlík. Poliklinika má tri krídla s trojtraktovou dispozíciou, ktoré sú komponované do tvaru písmena „Y“. Otvorená bola v roku 1972. V tom čase mala podľa pôvodných plánov vedľa polikliniky vyrásť aj veľká nemocnica. Jej výstavba sa však o pár rokov oneskorila, jej súčasná podoba sa v architektonických plánoch objavila až v roku 1976. Postupne s pribúdajúcimi rokmi bol hlavný objekt nemocnice a polikliniky dopĺňaný o ďalšie, ale podstatne menšie budovy, ktoré boli potrebné k bezproblémovému fungovaniu prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Dnes je nemocnica súčasťou Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Súčasné Trávniky

■ rodinné domy: 10 rodinných domov (0,2 % obyvateľov)

■ byty: 6 206 bytov (99,1 % obyvateľov)

■ počet obyvateľov: 10 643

■ rozloha: 1,01 km2 , z čoho približne polovica je pokrytá rezidenčnou zástavbou

Vekovo Trávniky kopírujú celý Ružinov asi najviac zo všetkých častí. Najpočetnejšia je skupina vo veku 26 - 45 rokov (30 %), nasleduje skupina vo veku 56 - 85 rokov (29 %). 44 % obyvateľov tu žije menej ako 15 rokov a 43 % zasa viac ako 25 rokov alebo od narodenia. Spomedzi štyroch sídlisk majú Trávniky najviac obyvateľov a v rezidenčnej časti aj najväčšiu hustotu obyvateľstva.

Celý článok nájdete na sránke www.ruzinov.sk

 

Vydanie: September 2023