Prievoz sa rozrastá

Počas leta sa ružinovská verejnosť dozvedela o novom developerskom zámere v časti Prievoz. Obytný súbor Konopná Residence investor predstavil obyvateľom na verejnej prezentácii.

Obytný súbor Konopná Residence má vyrásť na ploche takmer 6 700 štvorcových metrov ohraničenej Radničným námestím a ulicami Konopná, Struková, Súľovská, Párna a šesťpodlažnou bytovkou na Sladovej ulici. Na pozemku sa momentálne nachádza staršia administratívna budova, tá je už takmer 2 roky nevyužívaná a prázdna. Projekt predložila spoločnosť Konopná Residence. V tomto prípadne ide o zaujímavé spojenie, stojí za ňou totiž dvojica známych a v Bratislave aktívnych developerov, YIT Slovakia a Immocap Group. „Naša idea je hlavne revitalizovať. Súčasný nevhodný objekt, ktorý tu dnes stojí, chceme nahradiť vhodnou pokojnou rezidenčnou zástavbou a takisto revitalizovať Radničné námestie a okolie,“ objasnil Radek Pšenička, riaditeľ zodpovedný za Business development YIT Slovakia.

Zvážia všetky pripomienky

Za architektúrou stojí štúdio A1 Architecture. Navrhovaný obytný súbor by mali tvoriť tri objekty prepojené garážovým domom. Spolu v nich má vzniknúť 50 bytov a 90 apartmánov. Súčasťou projektu sú aj komerčné priestory na ploche takmer 400 štvorcových metrov. Celkovo má pribudnúť 189 parkovacích miest, 171 v podzemnom podlaží a 18 na povrchu. Investor pôvodne navrhoval 6-podlažné budovy a jednu 7-podlažnú. No po niekoľkých neoficiálnych stretnutiach s niektorými obyvateľmi Prievozu prisľúbil možnosť zníženia podlaží. Pred verejnou prezentáciou dokonca požiadal Okresný úrad Bratislava o späťvzatie pôvodného návrhu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) za účelom prípravy podkladov pre nové podanie. „Zvážime všetky pripomienky a podnety od obyvateľov, nielen tie, čo odzneli na verejnej prezentácii, ale aj na stretnutiach predtým, alebo nám prišli e-mailom. Chceme byť zodpovední investori, v Ružinove pôsobíme už s inými projektmi a naďalej tu chceme pôsobiť. Nechceme silovo pretláčať nejaký zámer, ktorý by aj napriek splneným zákonným normám narazil na odpor obyvateľov. Jednoznačne hľadáme mieru kompromisu. Zamyslíme sa aj nad prehodnotením zámeru, nielen v počte jednotiek, ale aj ich výmery,“ prisľúbil Radek Pšenička. Prístup investora a verejné prezentácie víta aj mestská časť. „Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie dala mestská časť Ružinov nesúhlasné stanovisko. A to z dôvodu nesúladu s územným plánom hlavného mesta. Som rád, že investor stiahol posudzovanie tohto projektu a začal diskutovať s obyvateľmi,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár, ktorý sa tiež zúčastnil verejnej prezentácie projektu.

Chceli by začať budúci rok

Prvá verejná prezentácia projektu Konopná Residence priniesla búrlivú diskusiu. Niektorí obyvatelia by projekt prijali v menšej a nižšej forme, mnohí sa obávajú najmä dopravnej situácie. Niektorí obyvatelia sú zas a priori proti ďalšej výstavbe v Prievoze, nájdu sa ale aj takí, ktorí nový projekt vítajú. V nasledujúcich týždňoch tak investor plánuje pozmeniť projekt a zakomponovať do neho aj niektoré pripomienky obyvateľov. Zároveň prisľúbil aj ďalšiu verejnú prezentáciu. „Ak sa nám podarí dohodnúť s občanmi a získame všetky potrebné povolenia, v priebehu budúceho roka by sme radi asanovali a zároveň by sme chceli začať aj s výstavbou. Samozrejme, predchádza tomu územné rozhodnutie a stavebné konanie, nechcem preto povedať presný dátum. Verím, že maximálne koncom budúceho roka by sme mohli začať,“ doplnil Slavomír Jankovič, riaditeľ Biznis developmentu Immocap Group.

Katarína Kostková, Foto: mš

 

Vydanie: Október 2017