Prihláste sa na letnú školu

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

DAJME DEŤOM ŠANCU NA LEPŠIE VZDELANIE

Projekt celosvetovej siete Teach For All tentokrát podporil aj Ružinov. Siedmy ročník letnej školy Teach for Slovakia sa tento rok bude konať na ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej.

Letné školy prebiehajú v 53 krajinách sveta a zameriavajú sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní. Dôraz kladú najmä na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Účasť je bezplatná, trvá dva týždne, podmienkou je absolvovať celú dochádzku. „Snažíme sa deťom vytvoriť priestor, aby mohli na sebe aj v lete pracovať, venovať sa svojim záľubám prostredníctvom krúžkov, ale aj budovať charakterové vlastnosti,“ povedal riaditeľ Letnej školy Erik Tomásch.

Program deťom môže pomôcť prekonať dopad koronakrízy. Žiaci sa môžu v bezpečnom prostredí opäť socializovať medzi rovesníkmi, osviežiť si školský režim a doučiť sa časť zo zameškaného učiva. V druhej polovici júla budú môcť stráviť čas výučbou štyroch zaujímavých predmetov, čakajú ich poobedné krúžky, prestávkové aktivity, ale aj špeciálne dni a odmeny.

Letná škola bude prebiehať v termíne od 20. do 31. júla 2020 od 8:00 do 14:00.

Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí od septembra nastupujú do 3. – 9. ročníka alebo 1. ročníka na strednej škole. Prihlášku a viac informácií o letnej škole nájdete na teachforslovakia.sk. 

 

Vydanie: Júl - August 2020