Prihláste sa: Vianoce pre seniorov

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Radi by sme pozvali osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov, na vianočnú večeru. Uskutoční sa 24. decembra o 13:30 v jedálni domova dôchodcov na Sklenárovej 14.

Záujemcovia sa môžu prísť osobne prihlásiť do 6. decembra do kancelárie prvého kontaktu na miestnom úrade (Mierová 21).

V prípade otázok sa môžete obrátiť na 02/ 48 28 42 67 alebo 02/ 48 28 44 51

 

Vydanie: Október 2019