Prioritou dopravy by nemali byť autá, ale ľudia

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Ing. MONIKA ĎURAJKOVÁ.

V poslaneckom zbore ste nová tvár. Čo rozhodlo o vašom vstupe do aktívnej komunálnej politiky?
Po narodení syna som začala citlivo vnímať verejný priestor okolo seba. Deravé chodníky, autá stojace na chodníku, špinavé detské ihriská... To, čo si bežne človek, ponáhľajúci sa do a z práce domov, nevšíma. Postupne som tieto problémy začala riešiť. Relevantných odpovedí sa mi nedostávalo, často som ani odpoveď nedostala. Veľmi ma to hnevalo, a keďže som predtým pracovala v súkromnej sfére, ale aj v štátnej správe, vedela som, že to môže fungovať aj lepšie.

Rozhodla som sa preto kandidovať v komunálnych voľbách cez stranu Spolu – občianska demokracia, ktorá mi je od založenia sympatická. Tá podporovala súčasného primátora Valla. On a jeho tím pre mňa predstavoval to, čo Slovensko potrebuje. Novú generáciu presadzujúcu novú politiku. V Ružinove som vyhrala s historicky najväčším počtom hlasov, aj vďaka osobnej kampani a tomu, že ľudia reflektujú ponuku transparentnosti a autentickosť. Ľudia majú dosť naškrobených politikov v sakách. Ako matka prinášam do komunálu iné témy a iný pohľad na verejný priestor, keďže sa v ňom denne pohybujem.

Ako sa vám napĺňajú predstavy po pol roku?

Očakávala som, že budem mať viac právomocí a kompetencii, ale napriek tomu sa snažím robiť maximum. Veľa vecí je beh na dlhé trate. Veľkú úlohu poslanca vidím v tom, že je spojka medzi občanmi a úradom. Chcem byť viditeľnou poslankyňou a nedržať sa hesla: dôležité je zúčastniť sa. Teším sa, že sa na mňa občania od prvého dňa obracajú so svojimi podnetmi a majú vo mňa dôveru, že veci budem riešiť. Som v primátorovom tíme a v klube máme viceprimátorku, takže niektoré veci viem rýchlejšie posunúť.

Boli ste zvolená vo volebnom obvode Prievoz, kde sa chystajú veľké projekty. Viac krát ste sa vyjadrovali k developerským projektom. Podarí sa podľa vás zastaviť niektoré z nich?
Ako rodená Prievozčanka sa samozrejme sústredím na Prievoz, ktorý dobre poznám. Mnoho ľudí nevie, že pod ružinovský obvod Prievoz patrí aj Vlčie hrdlo, Pálenisko, Domové role a Mlynské luhy. Toto sú okrajové zóny, ktoré boli roky prehliadané. Neboli však prehliadané developermi, a tak sme svedkami veľkých projektov, na Pálenisku je to Nový Ružinov, na Domových roliach sú v pláne tiež veľké zámery. Najdôležitejšie je urýchlene spracovať územné plány zón, aby tu nevznikala neregulovaná výstavba. Veľmi by som si želala, aby pri developmente investori mysleli aj na súčasných obyvateľov, napr. na Pálenisku bojujeme za vybudovanie kanalizácie, ktorú by mohol pomôcť developer zrealizovať. V Prievoze sme s o.z. Náš Prievoz zaznamenali posun v projekte Konopná residence, kde Magistrát vydal nesúhlasné záväzné stanovisko.

Ste členkou komisie dopravy. Čo by malo byť pre Ružinov prioritou pri výstavbe dopravnej infraštruktúry?

Prioritou by mali byť ľudia – ich zdravý pohyb a snaha o znižovanie počtu áut. Je mi smutno, keď vidím iné mestá, kde sa kladie dôraz na cyklistov a peších, pritom v Bratislave je na vrchole pyramídy auto. Diskusie predošlých dní sa zaoberali parkovacou politikou, kiež by takéto emócie vedela vzbudiť aj diskusia o potrebe začať budovať plnohodnotné cyklopruhy alebo zlepšovať MHD. Dopyt po alternatívnych druhoch dopravy je veľký, ale pokiaľ sa ľudia nebudú cítiť bezpečne, budú stále využívať auto. Je to začarovaný kruh a pokým tu niekto rázne nedupne, že musíme prestať preferovať autá, tak sa nič nezmení.

Ako predsedníčka grantovej komisie ste avizovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií a grantov smerom do budúcnosti. Čo by sa malo zmeniť?
Mestská časť poskytuje dva druhy podpory – granty, do 5000 eur, ktoré slúžia najmä na budovanie komunít a výstupom ktorých je podujatie alebo akcia. Taktiež poskytuje vyššiu sumu podpory - dotácie, ktoré slúžia na podporu fungovania etablovaných organizácií prispievajúcich k rozvoju Ružinova. Tým chceme v rámci komisie dať rámec, stanoviť jasné pravidlá ich poskytovania. Cieľom je odstrániť aj iné problematické miesta, na ktoré poukázala prax, ako aj nastaviť podávanie žiadostí proklientsky.

Grantová komisia pridelila viac ako 200 - tisíc eur aktívnym občanom na realizáciu projektov. Čoho sa týkajú?

Tento rok sme kvôli plánovaným zmenám v časti dotácie otvorili iba grantovú výzvu. Väčšina projektov bola z oblasti vzdelávania, športu a sociálnej oblasti. Budú sa tak konať rôzne workshopy, prednášky, vzdelávacie akcie, športové dni, tábory, súťaže. Teším sa, že Ružinovčania sú aktívni a majú záujem robiť niečo pre svoju komunitu.

Milan Stanislav

 

 

Vydanie: Júl - August 2019