Pripojte sa k Memorandu o lesoch

Každý, komu záleží na lesoch, ich funkcii a životnom prostredí sa môže podpisom prihlásiť k memorandu, ktoré prijalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja už potvrdilo 33 primátorov miest, starostov mestských častí Bratislavy, starostov obcí kraja a 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bratislavskom kraji. Formou vyhlásenia k nemu pristúpili aj mesto Malacky, obec Vysoká pri Morave, mestská časť Bratislava – Ružinov, 2 občianske združenia a 9 fyzických osôb. Lesy na území Bratislavského samosprávneho kraja sú zdrojom zdravia a oddychu pre obyvateľstvo a záujem o ich ochranu rastie spolu s rastúcim záujmom o rekreáciu a cykloturistiku v prírodnom prostredí. Lesy súčasne ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre živočíchy a rastliny. Pre všetky tieto mimoprodukčné funkcie lesov je nutné ich chrániť.

Text Memoranda, ako aj formulár na pripojenie sa k Memorandu nájdete na:

http://www.region-bsk.sk/clanok/memorandum-o-spolupraci-a-spolocnom-post...

(ts)

Foto: Lukáš Hudák

 

Vydanie: Január - Február 2019