Pripravujeme pre seniorov

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV

Pozývame Ružinovčanov, ktorí v mesiacoch január - marec 2023 dovŕšia 80 rokov, 90 a viac rokov na Slávnosť jubilantov. Konať sa bude 2. februára o 10.00 h v Cultuse Ružinov. Účasť nahláste do 25. januára 2023 na 02/ 482 84 458 alebo eniko.meszaros@ruzinov.sk, príp. osobne na miestnom úrade.

KONCERTY V NOVOM ROKU

Koncert Nadácie konzervatória sa bude konať 11. januára o 14:30 h. Swingový koncert LaJana/Her Cats bude 9. februára o 14:30 h. Oba v Cultuse.

VÝLET DO KÚPEĽOV

Výlet do termálnych kúpeľov BUK v Maďarsku bude 27. februára. Prihláste sa do 15. februára osobne na miestnom úrade. 

 

 

Vydanie: December 22 - Január 23