Pripravujeme pre vás: Rekonštrukcie a opravy 2022

Viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov. Predstavte si tú vzdialenosť – je to ako od Štrkovca až do Nitry. Presne toľko ciest a priľahlých chodníkov máme v našej mestskej časti. Aj keby sme veľmi chceli, opraviť všetky výtlky či zničenú dlažbu, nie je vôbec jednoduché. Chce to nielen čas, ale aj financie. Napriek tomu máme na tento rok naplánovaných niekoľko zásadných rekonštrukcií a opráv. Ktoré to sú?

Pýtate sa, čo sa chystá tento rok? A či bude opravená aj vaša ulica alebo neďaleké parkovisko? Odpoveď nájdete v nasledujúcom prehľade plánovaných rekonštrukcií:

Ulice

■ Mlynské luhy – v 1. etape sa uskutoční prestavbapodľa nového technického riešenia križovatky Mlynské luhy - Gagarinova, v 2. etape rekonštrukcia povrchu vozovky a dobudovanie chodníka v úseku až po ulicu Na piesku

■ Kladnianska – rekonštrukcia povrchu ulice vrátane výškovej úpravy - zdvihnutia vozovky v úseku križovatiek

■ Prešovská - rekonštrukcia povrchu ulice a priľahlých chodníkov

■ Exnárova popri autoškole - oprava povrchu

■ Na piesku - zabezpečenie pre chodcov a cyklistov

■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú

■ Exnárova od Kerametalu popri garážach - cesta, oprava povrchu

■ Bielkova

■ Trnavská cesta - pred Kulla, oprava povrchu cesty bez parkovacích miest

■ Čaklovská - oprava povrchu

■ Mokráň - Záhoň k lodenici - rozsiahlejšia oprava výtlkov

■ DI Haburská za Dedom - oprava povrchu, chodník prerastený koreňmi

■ Súhvezdná za zastávkou MHD – oprava chodníka

 

Parkoviská a vnútrobloky

■ parkoviská Súmračná pri Ružinovskej – oprava povrchu

■ parkoviská Jesenná a Mesačná – oprava povrchu

■ Banšelova 6 - 8 - zrušené pieskovisko, prebudovanie na parkovisko

■ Štefunkova - oprava parkoviska

■ Borodáčova/Seberíniho - úprava plochy na dočasné parkovanie

■ Prievozská 23 – 27 – plánovaná rekonštrukcia zničeného vjazdu do vnútrobloku

 

Chodníky

■ Ľanová - Nevädzová - v úseku od Parku A. Hlinku po Sedmokráskovu, oprava povrchu

■ Rovníková 10 - 12 – oprava zničeného chodníka

■ Sputniková 8 k parku - oprava povrchu chodníka

■ Tomášikova pri ING Steel – oprava povrchu chodníka

■ Narcisová - vjazd, chodníky, oprava povrchu

■ Sedmokrásková - chodníky v blízkosti DI, oprava povrchu

■ vnútroblokový chodník - cesty Starý Ružinov - lokálne opravy výtlkov v rozsiahlejšej miere

■ Budovateľská - vybudovanie nového chodníka v stredovom páse zelene

 

Križovatky

■ križovatka Seberíniho - stavebná úprava križovatky

 

Vydanie: Február 2022