Príspevok pre prvákov

 

Finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy

 

 

Miestny úrad Bratislava - Ružinov aj tento rok prispeje mimoriadným finančným príspevkom vo výške 35 € prváčikom, ktorí v školskom roku 2012/2013 nastúpia do prvého ročníka základných škôl.

 

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, je potrebné predložiť „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013“.

 

Miestny úrad Bratislava–Ružinov bude v priebehu mesiaca október 2012 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských škôl.

 

Príspevok bude vyplácaný v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Ružinov na Mierovej 21 do konca novembra 2012 na základe oznámenia, ktoré budú zaslané na adresu detí uvedenú pri zápise dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

 

V prípade otázok kontaktujte referát sociálnych služieb na tel. č. 02/ 48 284 265 alebo emailom natasa.horvathova@ruzinov.sk.

 

Vydanie: September 2012