Priveľa smetí, málo košov?

Podnety a odkaz pre starostu sú plné fotiek preplnených košov.

„Na našej ulici by sa zišlo vybudovať kontajnerové stojisko. Ako je vidieť na fotke, ich obsah je mimo nich. Jednoducho nestačia.” Čo v takejto situácii treba robiť? Základným pravidlom je, že zodpovednosť za dočisťovanie kontajnerová stojiska má správca. Nie OLO, ani mestská časť.

Počet zberných nádob, ich veľkosť a frekvenciu odvozu nahlasuje spoločnosti OLO správca domu. Ak chýbajú nádoby na zmesový odpad (čierne), musí sa obrátiť na magistrát (odd. miestnych daní). Ak je nedostatok kontajnerov na separovaný odpad (sklo, plasty, papier), stačí, aby sa obrátil na OLO o požiadal o ďalšie (zakazka@ olo.sk).

Častým problémom na kontajnerových stojiskách je aj nelegálne ukladanie odpadu (starý nábytok, matrace apod.). Za jeho odstránenie je podľa zákona aj v tomto prípade zodpovedný správca. Jedným z riešení ako zabrániť vzniku takéhoto neporiadku na kontajnerových stojiskách je ich ohradenie, vybudovanie tzv. klietok. Základným predpokladom je však mať vysporiadaný vzťah k pozemku.

 

Vydanie: Marec 2020