Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení DECEMBER

PARK ANDREJA HLINKU

29.11. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE

Zapálenie prvej adventnej sviece. Účinkuje KATKA KOŠČOVÁ.

3. 12. štvrtok 17. 00 h MIKULÁŠ Ružinovské mikulášske slávnosti so sprievodným programom a sladkým prekvapením pre deti od Mikuláša

6. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE

Zapálenie druhej adventnej sviece. Účinkuje SALAMANDER.

13. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE

Zapálenie tretej adventnej sviece. Účinkuje FS KARPATY.

18.12.- 20.12. 10.00 h RUŽINOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY

14.00 h – 18.00 ŽIVÝ BETLEHEM. Jazda na poníkoch pre deti zdarma.

20. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE

Zapálenie štvrtej adventnej sviece. Účinkuje spevácky zbor CANTUS.

DOM KULTÚRY RUŽINOV, Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

2. 12. streda 19.00 h VER(EJ)NÝ MILENEC

Komédia. Účinkujú: K. HAYDU, M. PARTLOVÁ, S. DAUBNEROVÁ, I. ADAMEC réžia: Soňa FERENCOVÁ

3. 12. štvrtok 15.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY

5. ročník oceňovania významných Ružinovčanov. V spolupráci s Knižnicou Ružinov.

4. 12. piatok 17.00 h MIKULÁŠSKA RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

5. 12. sobota 19.00 h PROFILOVÝ KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS

Vstupné: 10 eur

6. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

MIKULÁŠ A NAJKRAJŠIA NA SVETE – divadlo Baretka

7. 12. pondelok 14.30 h VIANOČNÝ KONCERT PRE RUŽINOVSKÝCH SENIOROV

Vstup voľný.

9. 12. streda 10.00 h STRETNUTIE JUBILANTOV Z RUŽINOVA Vstup na pozvánky

9. 12. streda 13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

9. 12. streda 13.00 h DIABETES - prednáška v spolupráci s SČK

10. 12.-14.1.2016 25 ROKOV RUŽINOVA – výstava fotografií

10. 12. štvrtok 18.00 h FOLKLÓRNE VIANOCE V RUŽINOVE 2015

Vianočné predstavenie FS Karpaty a jeho hostí pre RUŽINOVČANOV

Po predstavení posedenie pri ľudovej hudbe a tradičnej kapustnici Vstup ZDARMA

11. 12. piatok 18.00 h VIANOCE S FOLKLÓRNYM SÚBOROM KARPATY

Vianočné predstavenie FS Karpaty a jeho hostí.

Po predstavení posedenie pri ľudovej hudbe a tradičnej kapustnici.

12. 12. sobota 19.00 h ORCHESTER LUDA KURUCA: POCTA FRANKOVI SINATROVI

Koncert venovaný 100. výročiu narodenia Franka Sinatru

Vstupné: 5 EUR

13. 12. nedeľa 9.00 h NOŽE 2015 Medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní

13. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

NESIEM VÁM NOVINU – divadlo NELINE

13. 12.nedeľa 19.00 h KOMÁRIK ZÁLETNÍK Insitná opereta v podaní HDS T. Ševčenka

15.12. utorok 17.00 h VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ Drieňová

16. 12. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU

Psychologická poradňa. Prevencia. Prednáša PhDr. Ladislav KAMENČÍK

16.12. streda 17.00 h VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SV. CECÍLIE

18. 12. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

20. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHEM - divadlo LUDUS

20. 12. nedeľa 17.00 h AKADÉMIA ŽIAKOV SZUŠ a ZŠ NEVÄDZOVÁ

21. 12. pondelok 16.30 h VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV HUDOBNÝCH KURZOV DK RUŽINOV

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ

FS Karpaty - Po 20:00 – 22:00 h, Ut 18:00 – 21:30 h, Str 20:00 – 22:00 h, Štv 18:00 – 21:30 h, Box Team Legends – tréningy boxu pre verejnosť – Po 18:30 – 20:00 h, Str 18:30 - 20:00 h, Pia 18:00 - 19:30 h, Kondičné cvičenia pre ženy Po 17:30 – 18:30 h, Str 17:30 – 18:30 h, Pohybová výchova pre deti Ut 17:00 – 17:45 h, Štv 17:00 – 17:45 h, Hudobné kurzy - Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých, Hudobno-dramatický súbor T.H. ŠEVČENKA – Str 17:30 – 21:00, Miešaný spevácky zbor CANTUS – Str 18:00 – 21:00, Kompozičný šach – každý druhý piatok 18:00 – 21:00, Krížovkárskohádankársky krúžok DUNAJCI - každú druhú stredu 18:00 – 21:00

SD PRIEVOZ, Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30

28. 11. sobota 16.00 h SNEHULIENKA A ŠTYRIA TRPASLÍCI

Divadelné predstavenie s pesničkami, hrá Anna Okapcová-Tyralová

12.12. sobota 15:00 h PRIEVOZSKÉ VIANOČNÉ TRHY

Predaj vianočných koláčov, medovníkov, prezentácia tvorivých dielni, 17:00 vystúpenie DFS TRÁVNIČEK, vianočný punč, malé pohostenie

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ

DASATELIER- výtvarné dielne Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18: 00, Str 14:30 – 18:30, Štv 15:00 – 18:00 (Výtvarné techniky: KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, MODELOVANIE – TVAROVANIE, DEKORATÍVNA ČINNOSŤ, ŠITIE), Výtvarné dielne TOP ART pre deti od 3 rokov, deti a dospelí s hendikepom - Ut 15:00 – 18:00, Str 15:00 – 18:00, Štv 15:00 – 18:00 (Kreatívne tvorba z prírodných materiálov, maľba), Výtvarné dielne ECO LINE pre deti od 3 do 12 rokov – Štv 17:00 – 18:00, Zdravotné cvičenie pre seniorov – Štv 14:30 – 16:30, Zdravotné cvičenie na chrbticu – Po 19:30 – 20:30, Str 19:00 – 20:00, Taichi Str 17:30 – 18:30, DFS Trávniček - Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30, FS Lipa – Str 17:30 – 18:30, SIC Orientálne tance – Ut 18:00 – 21:00, Mafra Divas – orientálne tance Štv 18:00-20:30 , Plava – orientálne tance Štv 19:15 – 20:45, Šachový krúžok – Ut 16:00 – 20:00, Chránená dielňa Donna Rosi – krajčírske služby – Po-Pia 8:00 – 14:00, Denné centrum seniorov – Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY, Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

4.12. piatok 16.30 h MIKULÁŠ NA NIVÁCH Mikuláš prinesie ružinovským deťom balíček

4.12. piatok 17.00 h MIKULÁŠSKE PREMIETANIE PRE VŠETKY RUŽINOVSKÉ DETI – ZIMNÉ ROZPRÁVKY: TOM A JERRY Vstup voľný.

6.12.,13.12. 20.12. 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých

8.12. utorok 18.00 h KRÁSY BOLÍVIE A CHILE Cestovateľská prednáška pre verejnosť spojená s premietaním dokumentu. Vstup voľný.

10.12. štvrtok 14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON

10.12. štvrtok 18.00 h PREDNÁŠKA PSYCHOLOGIČKY EMOKE BAGDY Vstupné 9 eur.

15.12. utorok 18.00 h DIETETIKA – AKO SI NEUŠKODIŤ NESPRÁVNYM STRAVOVANÍM Prednáška pre verejnosť spojená s ochutnávkou čaju. Vstup voľný .

16.12. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY

17.12. štvrtok 14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON

18.12. piatok 19.00 h ETNODANCE SHOW Recitál TŠ EtnoDance plný exotických tancov

a hudby z celého sveta. Vstupné 6 eur.

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ: Joga – Po 17:00 – 20:00 h, Str 18:30 – 20:00 h, DFS Prvosienka – Ut 16:00 – 19:00 h, Str 16:00 – 18:00 h, Štv 16:00 – 19:00 h, Anglický jazyk - Po-Pia 17:30 – 20:00 h, Španielsky jazyk – Po 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Ut 19:00 – 20:30 h, Str 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Štv 8:00 – 9:00 h, Štv 17:25 – 18:55 h, SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON - Deti MŠ Ut 16:30 – 18:00 h, Deti ZŠ Štv 16:00 – 18:15 h, Dospelí Po 17:30 – 19:45 Výučba klavíra pre deti a dospelých – Po 13:00 – 21:00 h, Etno Dance – tanečné štúdio pre dospelých – Po – Pia 17:00 – 21:15 h

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY, Nevädzová 4, tel.: 02/ 436 30 594

4.12.- 22.12. VÝSTAVA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC DETÍ ZŠ

7.12. pondelok 14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Výroba mikulášskych vrecúšok, anjelikov z drôtiku pod vedením výtvarníčky

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ: Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str 9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30, Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00, Elastic – HIP-HOP, Street dance Po 14:30 – 19:30, Ut 14:30 – 19:30, Str 14:30 – 19:30, Štv 14:30 – 19:30, AVALON – akadémia írskeho tanca, ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor, LADON (ZUŠ) - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po - Pia 14:45 – 18:30, Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – klavír, flauta, gitara, spev Po– Pia 15:30 – 20:00, Angličtina – mierne pokročilí Ut 8:00 – 11:00, Štv 8:00 – 11:00, Arabčina Po–Pia 19:30 – 21:15, Taliančina Ut 8:00 – 9:30, Štv 8:00 – 9:30, Ruština Ut 17:00 – 19:00, Štv 17:00 – 19:00

Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18

02.12. ST 19:30 MACBETH, Justin Kurzel, Brit./Fr., 2015, 113 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)

03.12. ŠT 19:30 MOST ŠPIÓNOV, Steven Spielberg, USA, 2015, 140 min., MP, 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)

04.12. PI 17:00 TOM A JERRY: ZIMNÉ ROZPRÁVKY - pásmo, 45 min. VSTUP VOĽNÝ (PRE DETI)

04.12. PI 18:00 MALÝ PRINC 3D, Mark Osborne, Fr., 2015, 106 min., 4.50/5.50 € (PRE DETI)

04.12. PI 20:00 TAJOMSTVO ICH OČÍ, Billy Ray, USA, 2015, 115 min., 3.50/4.00 €

05.12. SO 18:00 HAMLET, Brit., 2015, 207 min., 2D záznam, 7.00 € v predpr. (NATIONAL THEATRE)

09.12. ST 19:30 TAXI TEHERÁN, Jafar Panahi, Irán, 2015, 82 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)

10.12. ŠT 20:30 SLOW WEST, John Maclean, Brit./Nový Zéland, 2015, 84 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)

11.12. PI 18:00 DOBRÝ DINOSAURUS, Peter Sohn, USA, 2015, 100 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)

11.12. PI 19:45 V SRDCI MORA, Ron Howard, USA, 2015, 121 min., 3.50/4.00 €

12.12. SO 17:30 RODINKA BÉLIER, Eric Lartigau, Fr., 2014, 105 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)

12.12. SO 19:30 MOST ŠPIÓNOV, Steven Spielberg, USA, 2015, 140 min., 3.50/4.00 €

16.12. ST 19:30 ASSASSIN, Hsiao-Hsien Hou, Čína/Hongkong/Taiwan, 2015, 107 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)

17.12. ŠT 19:30 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 4.00/4.50 € (PREMIÉRA)

19.12. SO 17:00 MALÝ PRINC, Mark Osborne, Fr., 2015, 106 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)

19.12. SO 19:00 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA 3D, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 6.00 € (SCI-FI ZÓNA)

20.12. NE 17:30 VOJTECH, Viktor Csudai, SR, 2015, 90 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO)

20.12. NE 19:00 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 4.00/4.50 € (SCI-FI ZÓNA)

NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY

NOSTALGIA. Zmena programu vyhradená. PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, SLEDUJTE NA

WWW.NOSTALGIA.SK

Materské centrum Hojdana, Haburská 2, tel.: 02/ 43 63 45 07

3.12. o 12:30-13:45 hod. KURZ MASÁŽE DOJČIAT – začiatok 5-týždňového kurzu pre rodičov s deťmi od 6 týždňov do 10 mesiacov

4.12. o 10:50-12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Látkovanie s Petit Lulu a bezplienková komunikačná metóda – workshop pre mamičky

5.12. o 10:00-12:30 hod. VOŇAVÁ SOBOTA V HOJDANE: Adventné radosti – tradičné, obľúbené a nielen pekárenské dielničky s Alenkou pre deti a ich pomocníkov rodičov. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.

11.12. o 10:00 – 12:00 hod. PODPORNÁ SKUPINA NOSENIA A DOJČENIA DETÍ s Karolínou

11.12. o 10:30-12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Dieťa očami waldorfskej pedagogiky. Prednáška za účasti detí. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.

14.12. o 17:00 – 19:00 hod. ROZHOVORY O ZÁZRAKU – stretnutie s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a rodičovstva

16.12. o 10:30 hod. PEKNÁ STREDA V HOJDANE: Ako sa lienka Kikilienka chystala na Vianoce - divadielko pre najmenších a ich rodičov. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.

17.12. o 9:30-12:00 hod. TVORIVÝ ŠTVRTOK V HOJDANE: Vianočný aranžmán – spolu so Soničkou si pripravíme vianočnú ozdobu sviatočného stola. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.

18.12. o 9:00 – 10:00 hod. ŠKÔLOČKA V HOJDANE – zápis do nového kurzu na apríl-jún 2016

18.12. o 10:30 – 12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Skôr než budem škôlkar - rozprávanie o adaptácii dieťatka na škôlku

Hojdana bude 21.12. 2015 - 8.1. 2016 zatvorená. Otvoríme 12. 1. 2016.

Viac info na recepcii MC Hojdana a na www.hojdana.sk. Zmena programu vyhradená

Vydanie: December 2015