Projekt Angličtina v Ružinove je zábavná! alebo Learn when you play and Play when you learn

V Dome kultúry Ružinov sa opäť po anglicky zabávalo približne 280 ružinovských školákov. Akciu „Angličtina v Ružinove je zábavná“ po prvýkrát zorganizovala Class jazyková škola sídliaca v Ružinove spolu s mestskou časťou Bratislava-Ružinov už minulý rok ako pilotný projekt. Cieľom je ukázať deťom, že učenie angličtiny nie je nuda a presvedčili sa o tom tretiaci a štvrtáci z ružinovských základných škôl aj tentokrát. Keďže Class učí angličtinu už viac ako 15 rokov, prešlo im rukami mnoho detí aj dospelých. Pri deťoch je to často o prístupe a motivácii od učiteľa a práve tento projekt je zameraný na vytvorenie pozitívnej väzby k cudziemu jazyku.

A ako to teda prebiehalo?

Program pre prvých 160 detí z troch ružinovských základných škôl trval približne 2 hodiny, potom ich vystriedali deti z ďalších troch škôl. Na rozohriatie si Class a ich lektori zaspievali spolu s deťmi táborovú pesničku v pohybe Roostasha a následne rozdelili deti na dve skupiny. Prvá polovica sa zahriala v kvíze „Run like hell“, kde mali nielen porozumieť otázkam, ale aj správne odpovedať. Súťažili v skupinkách po 10, kde najlepšia z nich vyhrala putovný pohár Class jazykovej školy a hry Dobble s anglickými slovíčkami. Druhá polovica tiež rozdelená do skupiniek po 10 prešla k jednotlivým lektorom, a tí už mali pre nich pripravené dve zábavné lekcie. Jedna bola zameraná na rozpoznávanie častí tela zvierat a druhá na slovesá súvisiace s pohybmi tela, ako napríklad pokrčiť plecami či prikývnuť. „Deťom sa aktivity s lektormi veľmi páčili a zaujali ich. Hodina bola pre mnohé z deti skvelou motiváciou, ktorá ich ďalej bude podporovať v učení a záujme o tento jazyk. Viaceré mi hlásili, že sa chcú prihlásiť do jazykových letných táborov. Mne osobne sa veľmi páčila najmä druhá časť ukážkovej hodiny, kde si jednotlivé tímy rozdelili lektori medzi sebou. Mali tak lepšiu možnosť komunikovať s jednotlivými žiakmi a aj deti sú zvyknuté fungovať v týchto menších skupinkách. Nemali zábrany a zvýšilo sa im sebavedomie, keď zistili, že dokážu relatívne bez problémov komunikovať s native speakermi a rozumejú im, “ uviedla Júlie Rázusova zo ZŠ Medzilaborecká Lektori sa rozprávali s deťmi len po anglicky, mnohí sú rodení hovoriaci. Lekcie podporovali v deťoch súťaživého ducha a bolo vidieť, že sa im aktivity páčili. Všetci sa pekne vystriedali, aby si vyskúšali každú úlohu.

Autor: Libuša Wienková,

Class jazyková škola

 

Vydanie: Júl - August 2017