Projekt blokového čistenia Nív pokračuje

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Ružinov pokračuje v blokovom čistení ulíc na Nivách. Práce začali v októbri a potrvajú takmer do konca novembra. Ide o ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanalizačných vpustov a prípadné ošetrenie zelene. V deň blokového čistenia bude na konkrétnej ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania.

Projekt blokového čistenia Nív spustila mestská časť vlani a pokračovala v ňom aj počas tohtoročnej jari. Princíp čistenia spočíva v dočasnom obmedzení statickej dopravy v danej lokalite. Blokové čistenie je rozdelené na osem etáp, počas ktorých čaká postupne jednotlivé ulice ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanálových vpustov a prípadná úprava zelene (orezy stromov, škarpírovanie a rezy živých plotov). Obyvatelia Nív sa tak musia pripraviť na dočasné dopravné obmedzenia počas týchto prác. V praxi to znamená, že na konkrétnej ulici bude v deň čistenia zákaz parkovania od 8:00 do ukončenia prác (približne medzi 12:00 – 15:00). Jesenné blokové čistenie odštartovalo Bazovou, Koceľovou, Kvačalovou, Rastislavovou a Nitrianskou ulicou. Prvá etapa pokračovala ulicami: Gemerská, Kohútova a Plátennícka . V druhej a tretej etape prišli na rad Kvetná, Kvačalova, Bazová, Rastislavova, Kvetná-Kulíškova, Budovateľská, Kulíškova, Súkennícka, Votrubova, Viktorínova, Trenčianska a Súťažná ulica (od kruhového objazdu po Budovateľskú ), ako i Dulovo a Daxnerovo námestie. Štvrtá etapa by mala prebiehať počas posledných dvoch októbrových dní a pokračovať by mala 2. novembra, zahŕňať bude Súťažnú, Skladištnú, Kvačalovu, Velehradskú, Mojmírovu, Liptovskú a Alešovu ulicu. Postupne prídu počas ďalších 4 etáp aj zvyšné ulice Nív. Jesenné blokové čistenie by malo končiť 29. novembra Čipkárskou ulicou. Harmonogram čistenia nájdete na www.ruzinov.sk.

Marianna Šebová

 

Vydanie: November 2017